• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

شرکت Gap تصمیم به بستن 200 مغازه گرفت

شرکت Gap گفته است که تمرکز خود را برای رشد و توسعه این شرکت بر پوشاک دریانورد قدیمی و Athleta خواهد گذاشت. و از Banana Republic اجتناب خواهد کرد.
روز چهارشنبه این شرکت اظهار داشت که در سه سال آینده حدود 200 مغازه ازBanana Republic را خواهد بست و در همین زمان حدود 200 مغازه پوشاک دریانورد قدیمی و Athleta را خواهد گشود.
پوشاک دریانورد قدیمی کم قیمت نقطه قوتی برای خرده فروشان لباس می باشد.
این شرکت سانفرانسیسکویی اعلام کرد: پوشاک دریانورد قدیمی بیش از 10 میلیارد دلار در چند سال آینده فروش خواهد داشت. و انتظار می رود که Athleta که پوشاک ورزشی را می فروشد بیش از یک میلیارد دلار بفروشد. انتظار می رود این شرکت حدود 500 میلیون دلار را در سه سال آینده ذخیره کند.
شرکت Gap اغلب تخفیفاتی ارائه می دهد تا مشتریان را ترغیب به خرید کند. سهام این شرک در اواخر صبح امروز با 5 درصد افزایش به 25.32 دلار رسید.
 
 
  
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image