• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

درآمدهای آبی شهر اوتاوا در هوای مرطوب تابستان کاهش یافته‌اند

آب و هوای مرطوب تابستان منجر به کسری بودجه‌ی آب در شهر اوتاوا شده است.
پیش‌بینی می‌شود که این شهر با 7.7 میلیون دلار کسری در بودجه‌ی آب و فاضلاب روبرو شود که به خاطر درآمدهای کمتر از هزینه‌های اضافی آب و فاضلاب بوده است. به گفته‌ی کارکنان، مرطوب‌تر بودن هوا در بهار و تابستان باعث کاهش مصرف آب شده است.
در شش ماه اول سال، 1.7 میلیون دلار کسری در بودجه‌ی آب و فاضلاب وجود داشت. مصرف آب در دوره‌ی زمانی بین ماه‌های ژانویه تا ژوئن، حدودا برابر با 96 درصد از مصرف تخصیص یافته در بودجه بود.
دوره‌ی زمانی ژوئن تا سپتامبر دوره‌ایست که بیشترین مصرف آب در شهر اتاوا صورت می‌گیرد. سازمان محیط زیست کانادا اعلام کرده است که اتاوا از 1 ماه ژوئن تا آخر ماه آگوست، 455 میلیمتر بارش باران داشته است.
در گزارشی که به کمیته‌ی توسعه‌ی مالی و اقتصادی ارائه شده، پیش‌بینی شده است که این شهر با کسری بودجه‌ی 10.7 میلیون دلاری در سال جاری روبرو خواهد شد. این کسری هم برنامه‌های حمایت شده توسط نرخ (آب و فاضلاب) و هم برنامه‌های حمایت شده توسط مالیات را پوشش می‌دهد.
کارکنان اذعان می‌کنند که کسری بودجه‌ی 2.99 میلیون دلاری در برنامه‌های حمایت شده توسط مالیات بیشتر به خاطر کسری در بودجه‌های کارهای عمومی و خدمات عمومی و اجتماعی است. این کسری شامل کمبود  14 میلیون دلار پیش‌بینی شده برای بودجه‌ی بخش خدمات جاده‌ای می‌شود، که بیشتر به خاطر هزینه‌های اضافی نگهداری در زمستان بوجود آمده است که مرتبط با شرایط آب و هوایی وخیم در دوره‌ی زمانی بین ماه‌های ژانویه تا آپریل بوده است.
کسری بودجه در بخش‌های خدمات جاده‌ای، کارهای عمومی و خدمات عمومی و اجتماعی تا بخشی از طریق درآمد مازاد در فروش زمین‌های اضافی و درآمدهای بیشتر از ضایعات جامد جبران می‌شود.  

ثبت دیدگاه

Captcha Image