• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

تعداد مردان متأهل از زنان پیشی گرفت!

اواخر اسفندماه گذشته بود که امیدعلی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران ضمن توضیح کلیاتی از نتایج سرشماری ۹۵، خبر از اعلام نتایج نهایی این سرشماری داد و در ادامه نتایج و جداول سرشماری روی خروجی پایگاه اینترنتی مرکز آمار قرار گرفت. اما نکته قابل توجه در این آمار، فزونی گرفتن تعداد مردان دارای همسر نسبت به زنان دارای همسر بود، مسئله ای که طی دهه های اخیر کاملاً در شرایط عکس قرار داشت. به طوری که همواره در نتایج سرشماری ها، تعداد زنان دارای همسر اندکی بیش از تعداد مردان دارای همسر بود. اختلافی که عمدتاً ناشی از وجود مواردی از چند همسری در میان مردان ایرانی بود.حالا و در سرشماری ۹۵ تعداد مردان دارای همسر ۲۱ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۲۶۹ نفر اعلام شده است در حالی که زنان دارای همسر ۲۱ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۵۲۳ نفر سرشماری شده اند. از آنجا که در شرایط فرهنگی و اعتقادی ایرانیان امکان چند همسری از سوی زنان وجود ندارد، این سئوال پیش می آید که چگونه زنان دارای همسر حدود ۱۱۸ هزار نفر کمتر از مردان هستند؟ جمعیت شناسان هیچ توجیه جمعیت شناختی برای توضیح این آمار ندارند و مرکز آمار ایران هم می گوید جداول نهایی نیست و احتمالاً اشتباه شده است.

این در حالی است که شش دهه از برگزاری نخستین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران می گذرد و در طول این سال ها آمارها و شاخص های ارائه شده از نتایج این سرشماری از سوی مرکز آمار ایران همواره چراغ راه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کشور در سطوح مختلف مدیریتی کشور بوده است. حالا اختلاف در ارائه یک شاخص آماری در سرشماری ۹۵ سبب اظهارنظرهای متفاوت و شاید زیر سئوال رفتن مبنای آمارها در تنها سرشماری عمومی نفوس و مسکن اینترنتی کشور شده است.

ثبت دیدگاه

Captcha Image