• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

دورنمای زبان فارسی مطابق نقشه جدید مونترال درحال تغییر است

برآوردها جدید نشان می دهد که جمعیت انگلیسی زبان در کبک در حال رشد است و حدوداً از هر 5 نفر یک نفر در خانه انگلیسی صحبت می کند. اما در مونترال زبان های دیگری در کنار فرانسوی و انگلیسی صحبت می شود.
سرشماری سال 2016 نشان می دهد که گوناگونی زبانی در کانادا رو به رشد است. یک نفر از هر 5 کانادایی که در خانه به زبان دیگری غیر از انگلیسی و فرانسه صحبت می کند و به همان نسبت اعلام شده است که به بیشتر از یک زبان در خانه صحبت می کنند. این تغییرات بیشتردر مونترال اتفاق افتاده است.
نقشه های زیر نشان می دهند که چگونه زبان های گوناگون در منطقه شهری رو به گسترش هستند.

نقشه زبانی مونترال در سال 2011
منبع عکس: Daniel Raillant-Clark
نقشه زبانی مونترال در سال 2016
مردمی که زبان مادری آنها هیچ کدام از زبان های انگلیسی و فرانسوی نمی باشد عمدتاً در مونترال و لاوال استان کبک زندگی می کنند. از اینرو آلوفنی ها (غیر انگلیسی و فرانسه زبان ها) بیشتر و بیشتر به حومه های ساحل جنوبی و شمالی مونترال نقل مکان می کنند.
امیلی لاویی متخصص سرشماری، این شرایط را تایید می کند و می گوید: "ما شاهد حرکت و گسترش زبان های غیر رسمی به خارج از مونترال هستیم."
در دیگر شهرهای بزرگ کانادا، بیشتر زبان های غیر رسمی مرسوم، زبان های آسیایی هستند مانند: ماندارین، چینی کانتونی، فلیپینی، پنجابی و اردو.
اما در مونترال شرایط کمی متفاوت است. در مونترال زبان های غالب عربی، اسپانیایی، ایتالیایی هستند. علت این امر این است که کبک برای کسانی که به زبان فرانسه صحبت می کنن یک مزیت است و اغلب افرادی که از شمال آفریقا می آیند و عربی صحبت می کنند به خوبی با زبان فرانسه آشنایی دارند. یا افرادی که به زبان هایی نزدیک به زبان فرانسه مانند اسپانیایی و پرتغالی صحبت می کنند.
بیشترین زبان های غیر رسمی موجود
منبع عکس: cbc
 
رشد سریع زبان ها نشانه ای از مهاجرت های تازه است
به صورت تاریخی عمده گروه های مهاجرین مونترال، ایتالیایی ها، یونانی ها، پرتغالی ها و افرادی هستند که از کارائیب به این شهر نقل مکان کرده اند. اما مهاجرت از این کشورها فروکش کرده است. نتایج آخرین سرشماری نشان می دهد که ساکنین جدید از کشورهای دیگری می آیند.
در مونترال سه زبان، سریع ترین رشد را دارا هستند که هر سه زبان از هند می آیند: مالایالم، تولوگو و مراتی.
اگرچه تعداد آنها به نسبت کوچک است (زبان مالایالم از 140 نفر در سال 2011 به 250 نفر در سال 2016 رسیده است)، با این وجود نشانه ای از رشد مهاجرت هندیان به این منطقه است.
همچنین در لاوال بیشتر رشد مربوط به زبان های تامیل و بنگالی است. تعداد صحبت کنندگان زبان سواحلی که از شرق آفریقا می آیند در طی 5 سال دو برابر شده است و به 120 نفر رسیده است.
زبان فارسی که در ایران صحبت می شود، شاهد رشد چشمگیری بوده و در طی 5 سال 43 درصد افزایش یافته است و به 12600 نفر رسیده است که سریع ترین رشد در حومه های Côte-Saint-Luc و Hampstead مونترال محسوب می شود.

سریع ترین زبان های در حال رشد
منبع عکس: cbc
 
اسپانیایی دیگر زبانی بود که بیشتر در حومه ها و مناطق روستایی رشد کرد.
 سرشماری نشان می دهد در Côte-des-Neiges، 48 زبان مختلف گویش می شود که بیشترین تفرق زبانی در یک منطقه در مونترال است. چیزی که باعث جالب توجه شدن بیشتر این منطقه شده است این است که کمتر از یک کیلومتر مربع مساحت و تنها 6600 نفر جمعیت دارد. زبان های عمده شامل تاگالوگ،عربی، اسپانیایی، ویتنامی، تامیل و بنگالی است.
این منطقه قابل قیاس با خیابان James Town تورنتو است که با 11800 نفر جمعیت 63 زبان در آن صحبت می شود. مورد بعدی Brittania Youngstown در ادمونتون آلبرتا است که با 7250 نفر جمعیت 59 زبان در آن صحبت می شود.

منبع عکس: cbc
نقشه میزان تفرق زبانی در هر منطقه از مونترال که Côte-des-Neiges با بیشترین تفرق زبانی در آن مشخص شده است
ترجمه و ویرایش: ندا متین

 

ثبت دیدگاه

Captcha Image