• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

افزایش غیر منتظره ی میزان کمک های مالی مردمی به مدارس مناطق محروم

جمع آوری کمک های مالی از مدارس مناطق ثروتمندتر شهر اونتاریو آنقدر افزایش یافته که حدود 200 میلیون دلار بیشتر از میزانی می باشد که دولت برای مدارس مناطق محروم درنظر گرفته است.
آنالیز بودجه آموزش و پرورش استان نشان می دهد که کمک هزینه تحصیلی سرانه دانش آموزان در مناطق نیازمند حدود 179 دلار بوده، در حالی که کمک های مالی مردمی به 548 میلیون دلار (برای هر دانش آموز 280 دلار) رسیده است.
گزارش انجام شده توسط فدراسیون معلمان ابتدایی اونتاریو به منظور بیستمین سالگرد تغییرات شگرف در نحوه تأمین بودجه سیستم آموزش و پرورش نشان می دهد "جمع آوری کمک های مالی در مدارس، اثر «کمک هزینه های دولت» به هیئت مدیره مدارس را به میزان قابل توجهی خنثی کرده است."
در این گزارش بیان شده هیئت مدیره مدارس محرومی که کمک هزینه کمتری از دولت دریافت می کنند، به طور میانگین می توانند بیش از 280 میلیون دلار کمک مالی جمع آوری کنند، در حالی که این مقداردر مدارسی که بیشترین میزان LOG (کمک هزینه های دولتی بابت فرصت های آموزشی) را دریافت می کنند، کمتر از میزان میانگین است.
گزارش انجام گرفته توسط اقتصاددانی به نام هیو مکنزی (Hugh Mackenzie) نشان می دهد: "با وجود اینکه این آمار و ارقام، تعادل بهم ریخته تأمین مالی انجام گرفته در مدارس را به خوبی نشان نمی دهد... در سطح مدارس، شکاف بین برنامه های آموزشی مورد نیاز و پتانسیل جمع آوری کمک های مالی محلی بیشتر نیز خواهد شد."
دستورالعمل بودجه استان که در سال 1997 توسط حزب محافظه کار ارائه شد، نه تنها بیش از یک میلیارد دلار از این سیستم خارج کرد، بلکه قدرت اخذ مالیات را نیز از اشخاص هیئت مدیره مدارس گرفت.
این گزارش بیان می کند دولت لیبرال در حال پرداخت میلیاردها دلار به نظام آموزش و پرورش است و امروزه چیزی در حدود 23 میلیارد دلار و یا 12،197 دلار به ازای هر دانش آموز هزینه می شود.
در حال حاضر شهر اونتاریو در میزان هزینه سرانه دانش آموزان در رتبه پنجم قرار دارد

 
ترجمه: مجمدرضا رازقندی
ویرایش: ندامتین
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image