• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

اقدامات دولت نوا اسکوشیا پس از خودکشی سه نوجوان در Cape Breton

 
دولت نوا اسکوشیا در پی اقدام به خودکشی سه نوجوان درنظر دارد، در سال جاری 192،000 دلار جهت تقویت حمایت های بهداشت روان در Cape Breton-Victoria Regional School Board هزینه نماید.
این مرحله بخشی از هفت برنامه ی کوتاه مدت و بلند مدت است که توسط یک متخصص بهداشت روان دردانشگاه Dalhousie منتشر شد، به طوری که این متخصص در اواخر ماه ژوئن پس از این سه حادثه ی خودکشی به Cape Breton اعزام شد.
دکتر Stan Kutcher طی سه روز مشاوره با خانواده ها، کارکنان و انجمن مدرسه به یافتن علت و راه حل پرداخت.
تمامی پیشنهادات مطرح شده از سوی دکتر Stan Kutcher مورد قبول این استان قرار گرفت و هزینه ای را صرف استخدام دو مشاور و یک مددجوی اجتماعی در هیئت مدیره کرد.
توصیه های دیگر از سوی Kutcher شامل استخدام کارکنان بیشتر در زمان وقوع بحران درزمینه ی بهداشت روان در سراسر استان، ایجاد "ساختاری" واحد برای رسیدگی به سیاست های سلامت روان تمامی مدارس وایجاد برنامه ی استانی برای رسیدگی به استفاده ی تلفن همراه توسط دانش آموزان درمدارس می باشد.
Kutcher ، علیرغم توصیه هایش، می گوید هیچ پاسخ ساده ای برای چنین مشکل اجتماعی پیچیده ای وجود ندارد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image