• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

حضور زنان بدون سوتین در پارک آبی انتاریو و کبک ممنوع شد

در روز چهارشنبه پارک آبی Calypso Valcartier Group نزدیک به شهر اتاوا و کبک حضور زنان بدون سوتین را در این پارک به طور رسمی غیرقانونی اعلام کرد.
Louis Massicotte، نماینده ی این گروه تصریح کرد، قانون اعلام شده طبق مشاوره با کارشناسان حقوقی و مشتریان این شرکت در شهر کبک و انتاریو وضع شده است.
مخالفین این قانون از پارک آبی کالیپسو و تعدادی دیگر از شرکت ها به دادگاه حقوق بشر به دلیل زیرپا نهادن حقوق زنان شکایت کردند.
باتوجه به این شکایت، انتشاریه ای توسط Calypso Valcartier Group منتشر شد که در آن اظهار داشت شرکتش به حقوق تمام شهروندان کانادایی "ازجمله کوکانی که در جستجوی یک تجربه ی جادویی در پارک ها هستند" احترام می گذارد.
Massicotte بیان داشت، تصمیم اتخاذ شده نشاندهنده ی عقب ماندگی نیست، بلکه به سادگی خواسته های خانوادها و مشتریان را منعکس می کند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image