• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

​براساس National Geographic ترکیب ژنتیکی بومیان ایرانی 56 درصد مشابه ژنتیک مردمان کشورهای عرب است

با توجه به  کشفی شگفت انگیز توسط National Geographic، نشان داده شده است که ترکیب ژنتیکی بومیان ایرانی 56 درصد مشابه ژنتیک مردمان عرب است!
پروژه ی جغرافیایی National Geographic در سال 2005 کلید خورد، که درآن بر اساس لیست تهیه شده، می توانید ملیت های معمول هر کشور را براساس ترکیب ژنتیکی اش مشاهده نمایید. داده ها از طریق صدها نمونه ی DNA و آنالیز پیشرفته ی آن ها جمع آوری شده است.
پروژه ی جغرافیایی، نتایج DNA یک شخص را با میانگین هریک از 43 فرد در نمونه ی تحقیقاتی مقایسه کرده است. و براساس پایگاه داده به دست آمده، شباهت بومیان ایرانی به  نژادهای ذکر شده در جدول زیر تخمین زده شده است.
مطابق یافته های حاصل شده، بومیان ایرانی ترکیب ژنتیکی عجیبی دارند.
به طور معمول، یک بومی ایرانی دارای 56 درصد ترکیب ژنتیکی عرب، 4 درصد آفریقای شرقی، 2 درصد آفریقای شمالی، 4 درصد آسیای مرکزی، 6 درصد آسیای میانه و 2 درصد از جنوب اروپا و آسیای جنوب شرقی است (طبق پروژه ی جغرافیایی).
 

یک ترکیب ژنیتیکی از بومیان ایرانی (منبع: National Geographic)
National Geographic در پروژه ی جغرافیایی خود، با توجه به ترکیب ژنتیکی بومیان ایرانی به این نتیجه رسیده است که:
" جمعیت نخست ایران در ابتدا از آفریقا مهاجرت کرده، از طریق آسیای جنوب شرقی به سوی اوراسیا حرکت کرده، و برخی از جمعیت در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا ماندگار شدند، و در طول زمان الگوهای ژنتیکی منحصر فردی را بوجود آوردند. سپس ترکیب وسیع عرب ها و مردمان جنوب آسیا موجب شکل گیری الگوی ایرانی فعلی شده است. ترکیب آسیای صغیر و مرکزی نیز احتمالا از طریق مهاجرت اقوامی از مناطق شمالی مانند ترک ها و مغول ها بوده است. جاده ی ابریشم نیز کمک به پراکندگی الگوی ژنتیکی آسیا از جنوب وغرب شده است."
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image