• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

آنچه پرونده Sears در مورد تضمین مزایای بازنشستگی می گوید


همانطور که فروشگاه Sears Canada تحت پرونده ی حمایت از بستانکاران  در حال بازسازی است، در جستجوی مجوز دادگاه برای معوق گذاردن برخی هزینه های پرداختی برای برنامه ی بازنشستگی و دیگر مزایای بازنشستگی کارکنان است.
Andrew Hatnay از Koskie Minsky، نماینده ی مشاور بخش بازنشستگی Sears Canada از طریق ایمیلی به Global News گفت، "بازنشستگان Sears بیش از پنج سال از زمان بحران مالی Sears Canada دچار مشکل شده اند. این شرکت در حال حاضر ورشکسته شده، برنامه بازنشستگی دچار کمبود بودجه شده و حقوق بازنشستگی و مزایای بازنشستگان متوقف گریده است."
Ronald Davis، استاد حقوق در دانشگاه بریتیش کلمبیا و مددکار سابقKoskie Minsky بیان داشت، اگر این اقدام Sears صورت گیرد، ممکن است منجر به کاهش درآمد بازنشستگان مشمول برنامه ی بازنشستگی defined-benefit شود.
برنامه حقوق بازنشستگی defined-benefit شامل سطح مشخصی از حقوق بازنشستگی در طول زمان عمراست که معمولا براساس سطح درآمد و سال های خدمت پرداخت می شود.
برنامه حقوق بازنشستگی defined-benefit با کمبود بودجه مواجه است و برای جبران این کمبود شرکت 3.7 میلیون دلار در ماه می پردازد.
Sears در دادگاه 22 ژوئن از دادگاه درخواست کرد که مجوز به تعویق انداختن پرداخت حقوق بستانکارها و بازنشستگان و همچنین مزایای بیمه و سلامت بازنشستگان را بدهد.
David Vaughan، وکیل شرکتی در تورنتو به نام Samfiru Tumarkin اظهار داشت، "متاُسفانه این حرکت غیرمنتظره نبود."
براساس قانون کانادا، در چنین وضعیت هایی با بازنشستگان به عنوان unsecured creditors رفتار می شود. یعنی به وضعیت آن ها پس از بستانکای هایsecured رسیدگی می شود.
Howard Levitt شریک ارشد شرکت Levitt در تورنتو گفت، دادگاه "در حال ایجاد تعادل بین انتظارات مردمی که ناامید شده اند و جلوگیری از بیکاری افراد است"
 Levitt افزود، بازنشستگان Sears در موقعیتی بهتر از کارکنانی هستند که شغل خود را بدون هیچ حق سنواتی از دست می دهند.
این شرکت اعلام کرده است که قصد دارد از 17،000 نفر، حق سنوات 2،900 نفر را به دلیل محدودیت های نقدینگی  معوق سازد.
 از سویی دیگر بازنشستگان همچنان منتظرند که چیزی دریافت کنند. Davis گفت، قبلا اقداماتی به طور مجزا برای برنامه ی defined-benefits صورت گرفته است که تحت تاثیر دادرسی های ورشکستگی قرار نمی گیرند.
مدت ها قبل Sears برنامه ی defined-benefit خود را بست و برنامه ی بازنشستگی defined-contribution را برای کارکنان جدید خود قرار داد.
در برنامه ی بازنشستگی defined-contribution، عموماّ درصدی از حقوق افراد شامل حالشان می شود. و مقدار درآمد بازنشستگی بستگی به سطوح مشارکت و بازده سرمایه گذاری دارد و تضمینی برای زندگی محسوب نمی شود.
Davis گفت، طرح Defined-contribution آنقدرسودمندانه نسیت، اما تحت تأثیر اقدامات ورشکستگی قرار می گیرد، مگر اینکه این طرح توسط شرکت خاتمه یابد.
کارفرمایان برنامه های بازنشستگی defined-benefit را به طور موقت متوقف کرده اند.
کارفرمایان برخی برنامه های بازنشستگی defined-benefit را مرحله ای کرده اند. اما هنوز بسیاری از برنامه ها وجود دارند که کم درآمد هستند، و کمکی  به تضمین درآمد بازنشستگی که به کارکنان وعده داده شده است، نمی کند.
Davis گفت، چندین دولت استانی اعلام کردند که کارفرمایان باید پرداخت های مربوط به برنامه های بازنشستگی خود را بپردازند تا شکاف را پر کنند - همانند آنچه Sears انجام داده است.
وی افزود، اما چنین مزایایی تحت قانون فدرال برای بستانکاران، Unsecured تلقی می شوند.
او به Global News گفت، "نگرانی هایی" در مورد برنامه های defined-benefit که با کمبود بودجه مواجه شده است وجود دارد و مشکلاتی برای کارفرمایان برای عدم پرداخت بدهی وجود می آید.

ثبت دیدگاه

Captcha Image