• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

شناسایی 20 افسر پلیس متهم به آزار جنسی و قتل

براساس گزارشات بدست آمده از واحد تحقیقات ویژه ی انتاریو، در سال گذشته 20 ماّمور پلیس مرتکب به جرم و جنایت شده اند. که این تعداد در حال افزایش است. به طوری که سال گذشته ارتکاب به جرم این افسران نسبت به سال 2015، 25 درصد افزایش یافته است.
باتوجه به گزارشات سالانه ی منتشر شده در روز 29 ژوئن، 296 پرونده، توسط واحد تحقیقات ویژه بررسی شد. براساس این بررسی ها، 17 پرونده مرتکب به آزار جنسی، رانندگی و بی احتیاطی‌های منجر به مرگ گزارش شده است.
در آغاز سال جاری 327 پرونده جدید درحال بررسی است. این تعداد، 6 درصد افزایش را نسبت به سال نشان می دهد

ثبت دیدگاه

Captcha Image