• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

آغاز تبلیغات و توزیع قرص های 'pink Viagra' پس از 2 سال توقف

شرکت بزرگ Valeant Pharmaceuticals International در کبک درحال برنامه ریزی برای شروعی مجدد جهت فروش Addyi (دراصطلاح "Pink Viagra"  و اولین داروی تاّیید شده برای اختلالات میل جنسی در زنان یا HSDD ) است. هم اکنون تقریبا دو سال از زمان تایید این قرص های تقویت کننده ی جنسی زنان در ایالت متحده می گذرد.
چند روز پس ازتایید این دارو توسط ایالت متحده، سازندگان Addyi (Sprout Pharmaceuticals) 1 میلیارد دلار بدست آوردند.
بدین ترتیب، Food and Administration، با یکدیگر متحد شدند و آگهی های تبلیغاتی تلویزیونی و رادیویی Addyi را به مدت 18 ماه متوقف کردند. اما گزارش شده است که پس گذشت زمان Valeant تصمیم دارد مجددا تبلیغات دارو را شروع کند و کارشناسان کمپین آموزش در خصوص آگاهی ها می گویند ممکن است پیام هایی مشابه تبلیغات  “elephant-in-the-bedroom” را (برای داروهای اختلال نعوظ  (Cialis به دنبال داشته باشد.
این دارو که از نظر شیمیایی به عنوان flibanserin شناخته شده است بیش از یک سال از زمان ارائه ی آن برای تایید توسط Health Canada همچنان در حال بررسی است.
براساس آمار ارائه شده توسط خبرگزاری مؤسسه تحقیقات بازار مواد مخدر IMS Health، در بازار آمریکا در اکتبر 2015 ، فروش این محصول ناچیز بوده است و تقریبا 23،000 نسخه از زمان انتشار دارو توزیع شده است.
در مقابل، تنها در ماه اول سال 1998، بیش از نیم میلیون نسخه از قرص صورتی Viagra به فروش رسید.
منتقدان بر این باورند، فروش Addyi نشاندهنده ی عدم تمایل زنان برای خرید چنین داروی گرانقیمت (800 دلار آمریکا برای یک ماه) و خطرناکی می باشد، که طبق بررسی های منتشر شده، به طور متوسط در ماه ​​یک رویداد "رضایت بخش جنسی" مضاعف به وجود می آید که پلاسبویی بیش نیست.
عده ای نیز می گویند تنظیم کننده های دارو موانع غیر ضروری را قرارداده اند که شامل تجویز دکتر، و عدم مصرف الکل درهنگام مصرف دارو می باشد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image