• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

​بسیاری از بومیان کانادا دلیل کمی برای جشن تولد 150 سالگی کانادا می بینند


ازآنجایی که Ottawa، 500 میلیون دلار صرف برگزاری جشن تولدی عظیم در کشور می کند، بسیاری بر این باورند که این روز چه ارزشی دارد و تولد کانادا در سال 1867 را آغاز یک رابطه خلاف موازین انصاف می دانند.
Alex Janvier هنرمند، یکی از بومیان معروف کانادا در مورد تبعیض تحت عنوان سیستم عبور برای Canadian Press سخن می گوید. با توجه به این سیستم ملل نخست باید همراه خود مجوز کتبی به هنگام عبور از مرز می داشتند.
دراینجا به تعریف خاطرات این هنرمند پرداخته شده است.
Alex Janvie پس از 11 سال زندگی در مدرسه نجات یافت و اکنون برای آزادی آماده بود. اما در اواسط دهه ی 1950، آزادی در کانادا همچنان بسته به رنگ پوست افراد بود. به Janvier جایی برای تحصیا ارائه شد که اکنون کالج هنر و طراحی انتاریو است.
اما  سرنوشتش در دستان نماینده ی هندی برای حفاظت از خانه اش در Alberta بستگی داشت. نماینده اظهار داشت، شخصی که از مشهورترین هنرمندان برجسته ی کانادا بود، آنقدر باهوش نبود که برود. او شانس تحصیل در انگلستان را داشت اما انکار شد.
بنابر سیستم عبور کانادا، طی شکست در شورش شمال غربی، قانونی تحمیل شد که ازترک مرز و پیوستن به قیامی که در اواسط قرن 20ام متوقف شد جلوگیری می شد. و هیچگونه تجدید نظر و بازگشتی نبود.
به Junvier اجازه داده شد که که در مدرسه ی هنر درCalgary تحت نظر بومیان آن حضور یابد، اما باید تکه ای کاغذ را که در آن امضای نماینده هندی بود در جیب خود نگهداری می کرد.
Janvier به یاد می آورد، درحالی که زن و شوهری منتظر اتوبوس بودند، کروزر پلیس کنار کشید و گفت:
"شما! بیایید اینجا!"، یکی از افسران پلیس فریاد زد. "تو نه، او. اینجا چکار می کنید؟"
Junvier می گوید که به سمت آنها رفت و توضیح داد که آنها منتظر اتوبوس هستند، اما بازجویی ادامه یافت."
Junvier پرسید، "من هم بازداشت خواهم شد؟"
او به یاد می آورد که افسر پلیس جواب داد "الاغ باهوش." و سپس پرسید: "آیا گذرنامه داری؟"
Junvier برگه ی نماینده هندی را بیرون آورد. او به خاطر دارد که ماُمور پلیس برگه را از دست او کشید و به وسط پیاده رو انداخت تا Junvier آن را از روی زمین بردارد.
 Junvier 80 ساله شانه اش را بالا انداخت و گفت، آن زمان این گونه بود. قانونی برای آن وجود نداشت و اما آن عوامل هندی آن قانون را تحمیل می کردند به طوری که الان باورکردنی نیست."

ثبت دیدگاه

Captcha Image