• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

​سقوط دولت محافظه کار کانادا

احزاب مخالف پارلمان با راُی عدم اعتماد باعث برکناری دولت محافظه کار کانادا به رهبری نخست وزیر استفن هارپر شدند.
این دولت به مدت 5 سال رهبری کشور را بر عهده داشت. اما قادر به جلب نظر مخالفان برای تصویب لایحه ی بودجه نبود. و با توجه به قوانین کانادا، عدم تصویب لایحه ی بودجه به معنای عدم اعتماد پارلمان نسبت به دولت است. در نتیجه ی آن به زودی انتخابات جدیدی در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
در جلسه ی پارلمان با حضور رهبران احزاب مختلف از جمله نیودمکرات و بلاک کبکوا، پس از نظرسنجی در مورد لایحه ی بودجه، سرانجام این لایحه با 156 راُی مخالف و 145 راُی موافق به تصویب نرسید.
علت مخالفت ها با این دولت عدم پاسخدهی شفاف به درخواست ها به ویژه در مسائل مربوط به بودجه و هزینه های کشور اعلام شده است. به طوری که رهبران سه حزب مخالف، درخواست کسب اطلاعاتی در باره ی هزینه های مرتبط با خرید جنگنده های F-35  از آمریکا ، تأسیس زندان های جدید و میزان کاهش مالیات دریافتی از شرکت ها کرده بودند، اما دولت لیبرال به بهانه ی سری بودن آنها ازین کار اجتناب کرد.
درواقع سقوط لیبرال ها به دلیل افشای ماجراهای اخیر در صرف هزینه 1 میلیاردی و کسری بودجه در پروژه ی e-Health Ontario، هزینه های افراطی در قسمت قرعه کشی استان، مشکلات اقتصادی از جمله کسری بودجه به میزان 7.24 میلیارد دولار بود. که این مشکلات اقتصادی و کسری بودجه بسیار بی سابقه بود.
رضا مریدی، نماینده ی لیبرال مجلس ایالتی اونتاریو، برکناری دولت محافظه کار را عاملی در رشد اقتصادی کشور می داند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image