• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

ترودو به منتقدان Canada 150 می گوید: تمرکز کانادا بر "آجر و ملات" نیست

نخست وزیر جاستین ترودو به سختی وارد کشتی گارد ساحلی سابق (Polar Prince) شد که با دانشمندانی که اطلاعاتی درباره ی اقیانوس های سه جزیره ی کانادایی کسب کردند گفتگو کند.
اوهمچنین با خدمه ی مهاجر سفر اکتشافی  Canada C3 در اتاق کوچکی برای مصالحه ملاقات کرد، وصدها سلفی در هنگام سفر P.E.I و New Brunswick برای رسیدن به  Canada Day weekend bashبه نمایش گذاشت.
ترودو در یک کنفرانس خبری گفت که دولتش در Canada 150 بر خدمت به مردم  تمرکز کرده است و نه بر ساختمانهای کانادا.
درحالی که ترودو در نزدیکی بندر Charlottetown ایستاده بود بیان داشت، "من افتخار می کنم که مردم به دنبال چیزهای مختلف برای نشانه گذاری این نقطه ی عطف هستند اما من همیشه در داستان هایی که به یکدیگر می گوییم به مردم کانادا توجه داشته ام.
ترودو در مورد انتقادهایی که در یک کنفرانس خبری مطرح شد گفت، نیازی به معذرت خواهی برای این رویکرد دولت (که برای Canada Day 500 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است) نمی بینیم.
وی افزود،"بزرگترین نقاط قوت ما در آجر و ملات نیست ، بلکه در افرادی است که قصد دارند همراه  با یکدیگر جوامعی با آینده ی روشن و پرنشاط بسازند"
"دولت ما برای سرمایه گذاری برروی مردم کانادا عذرخواهی نمی کند."
نخست وزیر اشاره کرد با این سرمایه گذاری ها  فرصتی برای خانواده ها ایجاد می کند که رویدادهای سراسر کشور را جشن بگیرند.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image