• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

​Douez از فیس بوک به دادگاه B.C برای تجاوز به حریم خصوصی کاربران شکایت کرد

دادگاه تجدیدنظر B.C. اعلام داشت، یک پرونده دعاوی توسط یک زن ونکووری آغاز شده است، در این پرونده زن ادعا داشته است که فیس بوک غول رسانه های اجتماعی بر حریم خصوصی کاربران، بدون رضایت آن ها با استفاده ازعکس هایشان در تبلیغات پولی تجاوز داشته است.
Debbie Douez، ویدئوساز، از فیس بوک شکایت کرد، و معتقد است دوره ی برنامه ی "Sponsered Stories" که از کاربران برای اهداف تجاری استفاده می کند تمام شده است.
اما در تصمیمی واحد در روز جمعه، دادگاه تجدید نظر براصل قضیه (که آیا فیس بوک قانون حفظ حریم شخصی را شکسته است) حکمی صادر نکرد.  و به این نتیجه رسید که  به دلیل وجود بندی در ضوابط فیس بوک (هر کاربری در صورت تاُیید گزینه ی Like باید با ضوابط موافق باشد ، چه آن ها را خوانده باشد چه نخوانده باشد) شرکت کالیفرنیا و قوانین B.C. به یکدیگر مرتبط نیستند.
سه سال پیش، پس از اینکه فیس بوک برنامه "Sponsored Stories" را کلید زد، Douez گزینه ی "Like" را در چند بیزینس انتخاب کرد، زیرا تنها راه برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آن ها انتخاب گزینه ی Like بود.
دیری نگذشت که نام و عکسش را در خبرخوان های دوستش (در تبلیغات پولی همان شرکت های که خودش آن هارا تاُیید کرده بود) مشاهده کرد.
Duez معتقد بود که این تصمیم دادگاه B.C. در مورد قانون حفظ حریم شخصی تعدی محسوب می شود.
دیوان عالی A.B.C سال گذشته پرونده اش را براساس بخشی از قانون تاُیید کرد و اظهار دارد " هر اقدامی تحت این قانون باید توسط این دادگاه عالی شنیده و تعیین شود."
اما فیس بوک با توجه به ضوابط اعلام کرد تمامی ادعاها و اختلافات باید در کالیفرنیا (Santa Clara County) مورد بحث قرار گیرد.
Robert Bauman، رئیس دادگاه در روز جمعه در تصمیم واحدی نوشت، "من با فیس بوک موافق هستم."
"دادگاه عالی B.C. از حوزه ی قضایی جهت صدور حکم در میان دادگاه های B.C. دیگر برخوردار است، نه دادگاه های سراسر جهان.
با توجه به حکم پایانی B.C. ، Bauman اطهار دارد، " خانم douez آزاد است که در کالیفرنیا اقدامات خود را پیگیری نماید."

ثبت دیدگاه

Captcha Image