• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

تبلیغات ضد کانادایی توسط روس ها در ماموریتی که نیروهای نظامی کانادا در Latvia داشتند

مبلغ های روسی زبان قصد دارند در مـاُموریتی که نیروی نظامی کانادا به Latvia دارد، جهت تبلیغات ضد کانادایی، سربازان را (با ربطشان به  کار بی شرمانه ی  فرمانده نیروی های مسلح) مورد استهزا قرار دهند. بطوری که وب سایتی با عنوان برنامه خبری Prominent Russion، عکس های مفتضحی از Russell Williams (یکی از فرمانده های سابق نیروی هوایی کانادا و محکوم به قتل) در لباس زیر زنانه منتشر کرد. بر اساس این وب سایت در نیروی نظامی کانادا همجنس گرایان بسیار زیادی وجود دارد. ومردم Latvia نباید به آن ها اعتماد کنند.
بدین ترتیب، به فرماندهان کانادایی هشدار داده شده بود انتظار حجمه ای از تبلیغات منفی توسط روس ها را در طی ماموریت داشته باشند.
از جمله تبلیغات منفی دیگر، مقاله ای تحت عنوان Vesti.Iv (که نام یک برنامه ی خبری تلویزیونی در روسیه نیز می باشد) است که در یکی از سایت های خبری روسی زبان قرار داده شده بود. این مقاله که در مورد ماموریت نظامی کانادا به Latvia بود، تیتری تحت عنوان "نیروی نظامی همجنس گرا: ناتو به Latvia نفوذ کرد" منتشر کرد. در ادامه می گویند که ایالت متحده دارای ارزشمندترین نیروی نظامی در بالتیک و مناطق دیگر(ازجمله کانادا) است که عمیقا خنده آور است.
اولین گروه 450 نفره ی سربازان کانادایی به رهبری سرهنگ Josh Major در هفته ی گذشته برای انجام ماموریت به Latvia رسیدند. هدف آن ها از این ماُموریت این است که هیچ فرد روسی حق تجاوز به منطقه ی بالتیک را ندارد.
بر اساس گزارش ، CBC تعدادی از مردم Lativia مخالف استقرار NATO در این کشور بودند.
 به همین دلیل Major بیان داشت تبلیغات ضد کانادایی "قابل پیش بینی" است.
 
وی افزود: "ما نمیتوانیم مردم را در استفاده از اینترنت و ارسال مطالب و بلاگ نویسی محدود کنیم، اما میتوانیم از آنچه که آن ها انجام میدهند آگاه باشیم و در صورت نیاز اقدامات لازم را انجام دهیم.
Rita Rudasa از مرکز Media Excellence در ریگا بیان داشت، "شما نیازی به اسلحه ندارید و تنها چیزی که نیاز دارید ارتشی از جوانان زیرک است، که عضو بلاگ نویسان باشند و اینگونه مفاهیم را تولید کنند،"
وی افزود، "این امر یک مبارزه استراتژیک با برنامه ریزی بسیار هوشمندانه برای تضعیف پویایی ما و جامعه مان برای هر نوع تهدیدی است. و تاثیرگذار خواهد بود."
یکی از متخصصان Latvia در تبلیغات روسیه علیه NATO اظهار کرد، هر کشوری در اتحاد با نیروهای نظامی این منطقه مورد حمله ی تبلیغات منفی قرار گرفته شده است، و کانادا باید انتظار این را داشته باشد که حملات اینترنتی ادامه خواهد یافت.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image