• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

صدور 346 دعوتنامه در آخرین قرعه کشی BC PNP

دفتر مهاجرت British Columbia دهمین قرعه کشی BC PNP سال 2017 را در 7 ژوئن برگزار کرد که در آن 346 داوطلب را دعوت کرده اند که از طریق برنامه های استانی و Canada Express Entry اقدام کنند.
طبق آخرین BC PNP Draw، از کل 346 دعوتنامه، 183 دعوتنامه مربوط به کارگران ماهر می شد که شامل 108 دعوتنامه مستقیم از سوی British Columbia Provincial Nominee Program، و 75 دعوتنامه از سوی Federal Express Entry System بود.
فارغ التحصیلان بین المللی 136 دعوتنامه دریافت کردند که 93 دعوتنامه مستقیما از سوی BC PNP و باقی مانده آنها (43 دعوتنامه) از سوی Express entry بود.
27 دعوتنامه باقیمانده به کارگران نیمه ماهر و سطح پایین اختصاص یافت.
 
قرعه کشی BC PNP: 8 ژوئن 2017
stream/ دسته بندی نمره ی حداقل تعداد دعوتنامه ها
EEBC – کارگر ماهر 82 75
EEBC – فارغ التحصیل بین المللی 77 43
SI – کارگر ماهر 76 108
SI-  فارغ التحصیل بین المللی 72 93
SI – کارگران سطح پایین و نیمه ماهر    
 
 
 
 تعداد دعوتنامه ها به طور قابل ملاحظه ای مشابه قرعه کشی قبلی مهاجرت British Columbia در 24 می 2017 بود که درآن 365 دعوتنامه صادر شد.
 به کارگران ماهر،  193 دعوتنامه ترکیبی ITAs طبق Canada Express Entry و اقدام های مستقیم استانی اختصاص یافت.
همچنین 130 دعوتنامه برای فارغ التحصیلان بین المللی، با 58 دعوتنامه تحت Express Entry و 72 دعوتنامه از سوی  specific provincial streamصادر شد. که 42 دعوتنامه باقی مانده به کارگران نیمه ماهر و سطح پایین اختصاص یافت.
قرعه کشی BC PNP: 24 می 2017
اقدام / دسته بندی نمره ی حداقل تعداد دعوتنامه ها
EEBC – کارگر ماهر 85 64
EEBC فارغ التحصیل بین المللی 80 58
SI – کارگر ماهر 77 129
SI – فارغ التحصیل بین المللی 75 72
SI – کارگر نیمه ماهر و سطح پایین 50 42
 
 
انتخاب یک داوطلب استانی بر اساس Canada Express Entry System با نمره 600 با توجه به Comperhensive Ranking System (CRS) تضمین می شود.در کانادا قرعه کشی با حداقل نمره 500 در کل سال 2017 مشاهده نشده است.
طبق Cnada Express Entry و provincial stream، نمره مورد نیاز برای یک فارغ التحصیل 30 نمره کمتراز کاگرماهر است.
برای کارگر نیمه ماهر و سطح پایین کمتر از این حد نیز می باشد.
 
BC PNP: نمره مورد نیاز برای دعوتنامه تضمین شده
دسته بندی نمره ثبت نام تضمین شده
Express Entry BC – کارگر ماهر 135
Express Entry BC – فارغ التحصیل بین المللی 105
Skills Immigration – کارگر ماهر 135
Skills Immigration – فارغ التحصیل بین المللی 105
Skills Immigration – کارگر نیمه ماهر و  سطح پایین 95
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image