• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

​تکذیب Denis Coddere نسبت به درخواستش از پلیس برای تحقیق افشای قبض جریمه 2012


Denis Coddere، شهردار مونترال بیان دارد، زمانی که از تحقیق یک روزنامه نگار در ماه دسامبر 2014 در مورد قبض جریمه راهنمایی و رانندگی که برای او در سال 2012 صادر شده بود  آگاه شد بسیار "خشمگین" شد. اما او هرگز از پلیس درخواست نکرده بود که به بررسی قبض جریمه اش بپردازد.
Coderre در کمیسیون عمومی شهادت داد که به دنبال نظارت پلیس بر روزنامه نگاران است. او گفت این سومین اطلاعات در مورده او بوده است که به روزنامه نگاران افشا شده است، و او از این موضوع بسیار نارحت است.
این کمیسیون توسط Jacques Chamberland در دادگاه تجدیدنظر کبک به منظور نگاهی بر نظارت پلیس بر روزنامه نگاران اجرا شد. CBC، رادیوی کانادا یکی از شرکت کنندگان در این کمیسیون است.
Coderre اظهار کرد که در آن زمان با پلیس تماس گرفت که عصبانیتش را در مورد افشای رخ داده بیان کند.
شهردار شهادت داد که " من شوکه شده بودم، بنابرین با [Parent] تماس گرفتم. " آدم متعجب می شود. آیا درصورتی که کسی ازطریق کامپیوتر قبض جریمه را پیدا کند وبه یک روزنامه نگار افشا کند طبیعی است؟"
Parent  در جواب بیان داشت، "طبیعی نیست" اما "آیا من آن کار انجام داده ام؟ ممکن است من انجام نداده باشم اما اگر انجام داده باشم پشیمان نیستم"
Coderre بیان داشت او هیچ مشکلی با اخبار فوری ندارد، اما این کاررا که از نظر او درست نبود به چالش کشید.

در گزارش پلیس از این حادثه که در کمیسیون مطرح شد حاکی از این بود که Codder به مامورگفته بود که در آینده رئیس او خواهدشد.
Coddere زمانی که آن نسخه از واقعه عمومی شد به سرعت آن را تکذیب کرد. و اشاره کرد که در سال 2012 هنوز قصدش را برای شرکت در انتخبات شهرداری سال 2013 اعلام نکرده بود.
Coderre بیان داشت که به افشا به عنوان تاکتیکی در مذاکرات قرداد بین شهر و اتحادیه پلیس مونترال نگاه می کرد، و او به خراب کردن City Hall با اعتراض به افسران پلیس خارج از خدمت در همان زمان اشاره کرد.
وی افزود، هنگامی که به اوج حوادث نگاه کنید، شما شروع می کنید به پرسش از خود که آیا کاری نیست که خودم را بدنام کنم.
در هنگام شهادت درصبح روز دوشنبه، مدیر ارتباطات Coderre، کاترین موریس در مورد جلسه ای توضیح داد که در آن جلسه او Coddere را از سوالات داخل ایمیل توسط خبرنگارLa Presse (Patrick Lagacé) و تمایلش نسبت به اینکه بداند Coddere قبضش را پرداخت کرده است آگاه کرد.
در ایمیل گفته شده بود که او از "منبع پلیس" اطلاعاتی را دارد که مربوط به "واسطه نفوذی" احتمالی است.
بعد از جلسه دوم در مورد این مسئله ( درهمان جلسه ای که Coderre با Parent تماس گرفت) موریس اظهار داشت، به  Coddreبرای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد اساس پیشنهادی که سعی داشت از جایگاهش برای خلاص شدن از قبض استفاده کند فشار آورد.
روز بعد موریس تماسی از کاراگاه پلیس مونترال، Normand Borduas در مورد تحقیق Lagacé دریافت کرد. Lagacé سوالات تکنیکی از موریس پرسیده بود (مثلا آیا از تلفن ثابت تماس گرفته یا با تلفن همراه).
سپس موریس گفت Borduas از او خواسته بود که هرگونه سندی (از جمله ایمیلش) را که از Lagacé دریافت کرده است را برایش ارسال کند. او همچنین شماره Lagacé را خواسته بود و موریس به او داد.
موریس گفت که اوهیچ چیزی درمورد ارتباطات خود با Borduas را به Coddere نگفت. اما رئیس کارکنان را از این قضیه مطلع ساخت.

پس از چندین جلسه مشخص شد که شهردار دوبار برای مسائل شخصی با رئیس پلیس تماس گرفته است.
در شهادت Coddere قبل از کمیسیون اواخر ماه گذشته، Parent در تماسی بهCoddere  در مورد Lagacé صحبت کرد.
Parent شهادت داد که Coddere یک بار برای مسائل شخصی اش با او تماس گرفته است. وی افزود "من این حرکت را مناسب شهردار یک شهر نمی دانم."
Parent نگرانی اش را به بخش امور داخلی اداره پلیس انتقال داد و گفت که احتمالا یک مامور پلیس منبع افشای قبض بوده است.
زمانی که parent توسط chamberland تحت فشار قرار گرفت موافقت کرد که تماس تلفنی Coddere احتمالا برای قرار دادن او در "وضعیت ناراحت کننده ای" بوده است
Pichet اظهار کرد که Coddere  باید به گونه ای رفتار کند این گونه سوء تفاهمات به وجود نیاید.

ثبت دیدگاه

Captcha Image