• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

نظرسنجی ها حاکی از افزایش نگرش مثبت نسبت به مهاجرت و چندفرهنگی در کانادا است

نظرسنجی های جدید حاکی ازین است که در ماه ژوئن  2017نگرش مثبت کانادایی ها نسبت به مهاجرت و تنوع در فرهنگ افزایش یافته است.
طبق انجمن اطلاعات کانادا، 41 درصد از سطح مهاجرت کانادا خشنود بوده اند. که این میزان، درصد بالایی محسوب می شود ( نسبت به 38 درصدی که در نظرسنجی های قبل انجام شده بود و درصد بالایی به شمار می رفت).
این نظرسنجی زمانی انجام شد که تعداد پناه جویان 40،000 نفر بوده است. و رکورد ثابت اعلام شده از سطح مهاجرت 300،00 نفر بوده است.
کانادایی ها همچنین واکنش مثبتی را نسبت به گروه های اقلیت نشان دادند. نتایج اخیر نشان می دهد 55 درصد نگرش مثبت نسبت به مسلمانان مقیم کانادا در مقایسه با 46 درصد نگرش مثبت در آخرین نظرسنجی در سال 2013 وجود داشته است. این دیدگاه مثبت نسبت به یهودیان و بومیان نیز بوده است.
سوال های این نظرسنجی از 2،500 فرد کانادایی پرسیده شده است، 500 نفر از آن ها خارج کشور متولد شده اند.
همچنین تفاوت آشکاری در نگرش ها نسبت به چندفرهنگی و مهاجرت وجود داشت. و در اکثر مناطق پایتخت نگرش مثبت نسبت به چندفرهنگی دیده شده است.
(چارت مربوطه:  نگرش نسبت به جندفرهنگی
منبع: انجمن مطالعات کانادا)
آمار درHamilton-Niagara بالاترین میزان (80.6 درصد) را داشت، و کمترین آمار (69.7 درصد) مربوط به Edmonton بود.
نگرش ها در تعداد مهاجران متفاوت بود.
ساکنین Hamilton-Niagara گفته اند که تعداد زیادی مهاجر در کانادا در مقایسه با 31.2 درصد ساکنین Ottawa وجود داشت.
 
چارت مربوطه   نگرش ها نسبت به تعداد مهاجرت تهاس کانادایی
منبع: انجمن اطلاعات کانادا
نسبت بالایی از ساکنین Calgary (45.5 درصد) نیز معتقد بوده اند که تعداد زیادی مهاجر وجود دارد. این روند احتمالا به دلیل نرخ بالای بیکاری در شهر و استان Alberta است.
نظرسنجی همچنین نشان داد که مردم کانادا قادر هستند انزجار خود از دونالد ترامپ را از مردم آمریکا جدا کنند. درحالیکه 66 درصد نگرش مثبتی نسبت به مردم جنوب مرز نشان دادند، و برخی از 73 درصد گفته اند که رئیس جمهور خود را دوست ندارند.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image