• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

​رهبران B.C شمالی نامه Wibur را مداخله ای بی جا دانستند

نامه رهبر B.C شمالی به Judith Guichon که اتحاد سبز NDP را "مغایر با قانون اساسی" دانست، به نگرانی ها نسبت به نمایندگی برای شمال استان افزود.
در بعد از ظهر روز جمعه، نماینده انجمن North Central Local ، Shaely Wibur نامه ای از جانب انجمن به Guichon ارسال کرد.
در آن نوشته شده بود، "ما نگران هستیم که اگرCrown  طبق توافقنامه عمل کند، طرحی مغایر با قانون اساسی را پیش گرفته باشد."
این نامه همچنین شامل نگرانی هایی در مورد آینده ی اقتصاد وابسته به منابع B.C تحت یک دولت ائتلافی بود.
او در نامه بیان داشت که " همانطور که مطلع هستید، چه چیزی می تواند مانند یک تغییر جهت کوچک و ساده در پشت درهای بسته تاثیر زیادی بربسیاری از جوامع وابسته به منابع ما داشته باشد."
تا روز شنبه اعضای NCGL و Smithers Mayor Taylor Bachrach عمل Wibur را مداخله ای "بی جا" می دانستند.
Wibur اظهار دارد قبل از ارسال نامه با چهار عضو هیئت اجرایی مشورت کرده است و آن ها تایید کردند.

خبرگزاریCBC موفق شد به تمام 15 عضو هیئت NCLGA دسترسی پیدا کند. سه نفر از آنها به درخواست ها پاسخ دادند، دو نفر اظهار داشتند در مورد نامه ی نماینده نگران شدند و قبل از انتشار آن از محتوای آن آگاهی نداشتند.
یکی از اعضای هیئت مدیره، Lara BAcket بیان داشت، نماینده انجمن طبق آیین نامه سازمان، مسئول تمام ارتباطات انجام شده با مطبوعات است، بنابرین ارسال و انتشار در مطبوعات برای نماینده  کاری غیر معمول نیست.
Wibur بیان داشت، خطای او در نامه روز یک شنبه این بود که " اجازه زمان کافی برای پاسخ " را از هیئت مدیره نخواسته بود.
وی افزود، " ما سیاست یا پروتکلی برای ظهور چنین اتفاقاتی در جای خود نداریم. من آن را مسئولیت خودم دانستم که در یک سناریوی آشکار و سریع نظر خود را اعلام کنم، که بi نظر می رسید که یا تاثیر مستقیم خود را میگذارد و یا منطقه ما نادیده گرفته می شود."
آن بیانیه، Ray را شگفت زده کرد، که بیان داشت پیام های نمایندگان قبلی NCLGA خنثی و بی طرف بوده است.

Ray همچنین افزود، درصورتی که شخصی نظر حزبی آشکاری را مثل آن نامه بیان کند، ممکن است در تضاد با ماهیت انجمنی مثل ما (بی طرف بودن) باشد.
Wibur اظهار داشت توافق مغایر با قانون اساسی بوده است، زیرا مانع رای MLAs برای اعضایش شده بود.
Wibur به پرسش هایی که در مورد اینکه آیا او همانShealy Wibur  بود که دو مرتبه به عنوان اهدا کننده حزب لیبرال مبلغ 75 دلار را به حزب اهدا کرده بود پاسخ نداد.

ثبت دیدگاه

Captcha Image