• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

نیل مک دونالد می گوید: دونالد ترامپ ثابت می کند که دوست مصرف کنندگان کانادایی است

در تصمیمات بی رحمانه برای بالاتر نگه داشتن قیمت های خرده فروشی برای کانادایی ها با محدود کردن شدید رقابت و انتخاب مصرف کنندگان، درواقع به نظر می رسد که دولت فدرال از دلارهای مالیات دهندگان دربرابر خودشان استفاده می کند.
نتیجه معقول دیگری نمی توان از گزارش اخیر حسابرس کل کانادا برداشت کرد.
این گزارش به نقل از حسابرسان حرفه ای با لحنی جدی است که نتیجه آن این است که دولت به خوبی می داند که حمل و نقل از خارج به ارزش کمتر از 200 دلار است، که بخش زیادی از این مبلغ صرف جمع آوری عوارض و مالیات می شود.
به عبارت ساده تر، دولت بیش از دو دلار صرف جمع آوری یک دلار می کند.
این نکته با بررسی موسسه C.D Howe در سال گذشته اعلام شده بود، اما دولت خودش ظاهرا به چنین نتیجه ای رسیده است.
AG سیستم آشفته و بی ثباتی را در اجرای فرایند گمرکی مرزی گزارش می دهد. وزیران Canada Border Services Agency ، مجموعه ای از قانون ها، تقریبا 90 سند، آیین نامه و توافق نامه های بین المللی را بطورغیرمنصفانه به شرکت های باربری (و مشتریان) تحمیل کرده بودند که برای باربری ها و مشتریان غیرقابل درک بود. تمام این اعمال به عنوان بازدارنده تجارت مرزی، زندگی پرهزینه ای را برای مصرف کنندگان و تاجران کانادایی که کالاها را از طریق ایالت متحده وارد می کنند به همراه داشته است.
De minimis کانادا
گزارش AG بخش کاملی را به سطح de minimis اختصاص داده است. de minimis آستانه ای است که کمتر از آن سطح، هر بسته ای از طریق سیستم بدون هیچ گونه عوارض یا مالیاتی حمل می شود.
تا سال گذشته، حد de minimis دولت آمریکا 200 دلار بود. در ماه مارس 2016، آقای براک اوباما آن را چهار برابر کرد، به این معنی که خورده فروشان کانادایی (یا هر جایی از جهان)  از آمریکا سفارش می گرفتند. ارزش هر بسته برای تحویل سریع ( بدون تاخیردر مرز یا بدون هزینه اضافی برای مالیات، عوارض و غیره) کمتر از 800 دلار آمریکا است.
درحالی که حد de minimis در مرز کانادا  برای مدت 35 سال  20 دلاربوده است. یعنی هرگونه سفارشی توسط کانادا، به ارزش 100 دلار است، به طوری که لباس های تولید چین از یک خرده فروش آمریکایی با فاکتور 13 درصدی یا بیشتر در HST به همراه عوارض و هزینه ی "خدمات" آن دریافت می شود. بنابرین 100 دلار به راحتی دوبرابر و یا بیشتر می شود.
نظرسنجی ها نشان می دهد اکثر مردم کانادا خواهان افزایش سطح de minimis تا 200 دلار هستند. و هزاران نفر، دادخواستی را که توسط Canadian American Business Council تنظیم شده بود را جهت ایجاد تغییرات امضا کردند، اما دولت فدرال بیشتر تمال به حمایت از تولید دارد.
Plus، (the Retail Council of Canada (RCC، لابی قدرتمندی که نماینده 45،000  خرده فروش است موضعش را به طور واضح مشخص کرد: بدون هیچ گونه تغییری
RCC اعلام کرد که خرده فروشان کانادایی مجبور هستند برای جمع آوری HST  کمترین خرید را داشته باشند که این بی انصافی قلمداد می شود.
پیروی از دستورالعمل اتحادیه اروپا
راه حل آشکار برای این مشکل انجام آنچه که جامعه اروپا انجان داده است می باشد: ایجاد یک de minimis  برای مالیات و ایجاد یک de minimis برای عوارض.
بطور مثال، هر حمل و نقلی که کمتر از 10 یورو باشد، عوارضش رایگان باشد، اما حمل و نقلی که بیشتر از 22 یورو باشد مشمول مالیات شود.
همچنین هزینه های پارازیتی 286 کارگزار گمرکی دارای مجوز داخل کانادا محدود می شود.
اما کانادا نسبت به هرگونه تغییری برای وضعیت موجود بی تفاوت است. درحالیکه دولت ترودو در سال گذشته اعلام کرد:
" درحالی که ما به شدت حامی پردازش های گمرکی و واردات هستیم، زمانی که عوارض و مالیات ها چشم پوشی می شوند، نیاز است که تاثیراتی که تجارت کانادا و مردم کانادا متحمل می شوند را درنظر بگیریم، و به ذکر ملاحظات اقتصادی و اداری برای دولت های استانی و فدرال نپردازیم."
با این وجود، در نهایت یک نفر ممکن است قادر باشد که بر لابی RCC و غرایز عمیق حمایتی Ottawa غلبه کند: دونالد ترامپ.
افزایش سطح de minimis کانادا، طبق چندین گزارش در رسانه آمریکا، در میان تقاضاهای مذاکره کنندگان ترامپ به مذاکرات مجدد آورده می شوند.
راه حلی به سبک اتحادیه اروپا (یک de minimis برای عوارض و یک de minimis  برای ماالیات). معقول ترین راه حل می تواند باشد. حمایتگرایان این عمل را زورگویی آمریکا تعریف می کنند. اما راهی برای توانایی انتخاب و رقابت برای خریداران باز می کند.
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image