• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

افزایش حداقل دستمزد در انتاریو به 15 دلار در ساعت

کاتلین وین، نخست وزیر انتاریو امروز اعلام کرد که برنامه ای در حال طراحی است که حداقل دستمزد در آن در طی 18 ماه آینده به 15 دلار در ساعت افزایش خواهد یافت. و پس از آن حداقل حقوق براساس تورم تعیین خواهد شد. هم اکنون حداقل حقوق در انتاریو 11.4 دلار در ساعت است.
کاتلین وین اظهار داشت:" این روزها مردم بیشتر کار می کنند، امنیت شغلی کمتری به نسبت کار سختشان دارند و از برنامه های حمایتی و سود های کمتری برخوردارند. در چنین شرایطی که ماهیت کار تغییرات زیادی داشته است، باید منصفانه با نیروی کار برخورد کنیم".
نخست وزیر انتاریوعلاوه بر ایجاد تغیرات در حداقل دستمزد سعی بر تغییراتی در قوانین کار نیز دارد که در انتاریو اجرا خواهند شد که شامل موارد ذیل می باشند:
حقوق نیروی کار تمام وقت و نیمه وقت در شغل های یکسان در یک ساعت باید برابر باشد. در واقع دستمزد نیروی کار تمام وقت، نیمه وقت، موقتی و فصلی یکسان است.
تعطیلات سالانه بعد از پنج سال کار در یک شرکت باید به سه هفته در سال افزایش یابد.
اگردر کمتر از 48 ساعت به کارگر اعلام شود که شیفتش لغو شده است، باید روز آن پرداخته شود. با تغییرات جدید تمام کارگران تحت شرایط یکسان قرار می گیرند.هم اکنون، حداقل دستمزد در استان های مختلف کانادا متفاوت است. حداقل دستمزد در در ساسکاچوان 10.72 دلار و در Nunavut 13 دلاراست. آلبرتا اولین استانی است که در سپتامبر 2016 قانون حداقل دستمزد 15 دلاری را داشت. اما این قانون تا اکتبر 2018 در آلبرتا اجرا نخواهد شد.
دستمزد حداقل سه ساعت به او پرداخته شود.
کلیه کارگران باید 10 روز مرخصی اضطراری داشته باشند که دستمزد حداقل 2 روز آن پرداخته شود. با تغییرات جدید تمام کارگران تحت شرایط یکسان قرار می گیرند.هم اکنون، حداقل دستمزد در استان های مختلف کانادا متفاوت است. حداقل دستمزد در در ساسکاچوان 10.72 دلار و در Nunavut 13 دلاراست. آلبرتا اولین استانی است که در سپتامبر 2016 قانون حداقل دستمزد 15 دلاری را داشت. اما این قانون تا اکتبر 2018 در آلبرتا اجرا نخواهد شد.
 
 
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image