• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

برنامه سرمایه گذاری مهاجرت کبک (QIIP) در حال پذیرش متقاضیان جدید

31 می 2017 - مقامات اداره مهاجرت کبک از 29 می 2017، آغاز به پذیرش متقاضیان جدید تحت برنامه سرمایه گذاری مهاجرت کبک (Quebec Immigrant Investor Program) کردند. دوره این برنامه در 23 فوریه 2018 به پایان خواهد رسید. این خبر نویدی است برای افرادی که در جستجوی یک برنامه سرمایه گذاری منفعل جذاب برای اقامت دائم کانادا هستند. برنامه سرمایه گذاری مهاجرت کبک تنها برنامه سرمایه گذاری منفعل در نوع خود در کانادا و دومین برنامه بزرگ در شمال امریکا پس از برنامه EB-5 در ایالات متحده است.
بر اساس دوره  اشتراک 2017/2018، کبک دارای حداکثر 1900 تقاضا، از جمله 1،330 تقاضا از چین، هنگ کنگ و ماکائو و میانگین 570 تقاضا از جاهای دیگری می باشد.
سهمیه تقاضای برنامه  QIIP  2017و دوره محدود پذیرش، به متقاضیان سرمایه گذار که دارای سطح متوسط و پیشرفته زبان فرانسه هستند (از طریق یک آزمون استاندارد زبان) تعلق نمی گیرد.
نکات برجسته برنامه QIIP 2017/2018
متقاضیان واجد شرایط باید دارای شرایط ذیل باشند:
دارایی خالص شخصی مشروع به مبلغ حداقل 1.6 میلیون دلار
حداقل دو سال تجربه مدیریت ارشد در پنج سال گذشته در یک شرکت خصوصی، همکاری واجد شرایط، بدنه دولت یا سازمان های غیردولتی ((NGO؛
متعهد به ایجاد سرمایه گذاری رایگان به مبلغ 800،000  دلار در یک سرمایه گذاری تعیین شده (تضمین شده ی دولت)  برای یک دوره پنج ساله؛
قصد اقامت در استان کبک؛
هزینه پردازش تقاضا به مبلغ 15،015 دلارتقاضانامه باید به طور کامل در زمان ارائه مستند شده باشد. قبل از ارائه، سیاست مهاجرت کبک به بررسی تقاضاها توسط تایید واسطه های مالی می پردازد. تقاضانامه های ارائه شده ای که ناقص یا متناقض با الزامات هستند، ممکن است بدون درخواست برای اسناد بهتر و یا اطلاعات کامل رد شوند.
واسطه های مالی تایید شده به عنوان تسهیل گر عمل می کنند و به هرکدام سهمیه توزیع از پیش تعیین شده با حداکثر 1،900 تقاضا اختصاص یافته است. متقاضیانی که مایل به داشتن موقعیت سهمیه بندی با یک واسطه مالی را دارند، تسهیل گر ممکن است با یک سپرده از پیش تنظیم شده آن را انجام دهد.
برای بسیاری از مهاجرین شغلی، یکی از مهمترین مزایای مهاجرت به کانادا که تا حد زیادی نادیده گرفته شده است، توانایی پخش سود انباشته شده ی تجارت خارجی شان در یک مالیات کارآمد (اغلب مالیات به شیوه رایگان) می باشد. که دراینصورت می توان  یک سود عمده مالی مالیات به افراد ساکن در کشورهایی که مالیات های سنگین بر توزیع شرکت هایشان تحمیل می شود اراده شود.
اقامت دائم کانادا به شما حق زندگی در هر نقطه ای از کشور، و دسترسی به سیستم های بهداشتی و آموزش و پرورش قابل توجهی را می دهد.
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image