• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

نرخ بیکاری در کانادا در کمترین مقدار از سال 2008

5 می سال 2017- نرخ بیکاری در کانادا براساس آمار www.grnmontreal.com/default.aspx به پایین‌ترین میزان خود طی 9 سال اخیر دست پیدا کرد.
نرخ بیکاری در کانادا در ماه می با رقم 6.5 درصد در کمترین میزان خود از اکتبر 2008 قرار دارد و اقتصاد کانادا همچنان با نرخ ثابت، حرکت رو به جلو را طی می‌کند.
با این حال، سقوط 0.2 درصدی نرخ بیکاری از پایان ماه مارس تا حد زیادی با کاهش 48000 نفری در میان نیروی کار انسانی مواجه بوده است.  
به طور کلی و در مقایسه با همان نقطه درماه می 2016، 276000 فرصت شغلی جدید برای مردم کانادا ثبت شده، در حالی که نرخ بیکاری کانادا از 7.1 درصد به 0.6 درصد کاهش یافته است.
آخرین بررسی آمار نیروی کار کانادا نیز نشان دهنده این است که نرخ اشتغال در ماه اپریل کمی پایین‌تر از ماه مارس آمده و به 61.4 رسیده و نرخ مشارکت نیروی کار نیز 65.6 درصد را نشان می‌دهد.
 
  End March End April
Unemployment rate (%) 6.7 6.5
Employment rate (%) 61.5 61.4
Labour force participation rate (%) 65.9 65.6
Number unemployed 1,313,700 1,265,000
Number working 18,308,000 18,311,200
Youth (15-24) unemployment rate (%) 12.8 11.7
Men (over 25) unemployment rate (%) 6.0 6.0
Women (over 25) unemployment rate (%) 5.4 5.1

 استان بریتیش کلمبیا در بالاترین نقطه از نظر نرخ بیکاری قرار دارد، این در حالی است که در این استان طی ماه اوریل 11000 فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
استان مانیتوبا در حال حاضر پایین‌ترین نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور کانادا با نرخ 5.4 درصد دارد که دنبال رسیدن به نقطه 5.5 است.
انتاریو نیز با نرخ 5.8 درصد، تکمیل کننده یک گروه سه تایی در استان با نرخ زیر 6 درصد هستند.
اطلاعات مشاغل در استان
 
Jobs change April Unemployment rate (%)
1) Manitoba -500 5.4
2) British Columbia 11,300 5.5
3) Ontario -1,600 5.8
4) Saskatchewan -2,200 6.2
5) Quebec -3,800 6.6
6) Alberta -300 7.9
7) Nova Scotia -500 8.3
8) New Brunswick -2,000 8.7
9) Prince Edward Island 800 10.3
10) Newfoundland & Labrador 1,900 14.0
CANADA 3,200 6.5

نتیجه B.C نشان‌دهنده قدرت بالا در یک دوره طولانی از زمان با بیش از 80 هزار نفر بعنوان نیروی کار مشغول به کار از 12 ماه پیش با رشد 3.4 درصد است.
جزیره پرنس ادوارد نیز شاهد رشد قوی نیروی آمار بوده و به 10.3 درصد رسیده است. این استان طی یک ماه اخیر 800 فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.
انتاریو که مرکزیت کشور کانادا در آن قرار گرفته، با کاهش قابل توجهی در نرخ بیکاری در دو ماه اخیر مواجه شده است. میزان مشاغل این استان 87000 بوده که در مقایسه با سال گذشته با افزایش 1.2 درصدی روبرو بوده است.
کبک یک ماه سخت را با اندکی تغییر پشت سر گذاشته و میزان شاغلین آن به 88000 نفر رسیده است. نرخ بیکاری در این استان فرانسوی زبان با کاهش 0.8 درصدی به 6.6 درصد است.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image