• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

کانادا پنجمین کشور مناسب دنیا برای زنان

آخرین نظرسنجی به دست آمده نشان می‌دهد که سوئد بهترین کشور برای خانمها محسوب می‌شود.
به طور کلی سوئدی‌ها به مقام اول بودن عادت کرده‌اند که مصداق بارز آن دریافت مقام اولی در دیگر مسائل نظیر بهترین برای نوجوانان و... است.
و هم اکنون طبق آخرین نظرسنجی به دست آمده باید عنوان بهترین کشور برای خانم‌ها را نیز مجدداً به کشور سوئد متعلق دانست.
این نظر سنجی با همکاری موسسات زیر شکل گرفته است:
global marketing communications company Y&R’s brand strategy firm, BAV Consulting, and the Wharton School of the University of Pennsylvania.
دولت سوئد بنای کشور خود را بر پایه برابری جنسیتی دانسته و سنگ بنا جامعه‌اش را براساس آن گذاشته است. برهمین اساس در نظام آموزش و پروشی هم حدود دو سوم از تمامی مدارک دانشگاهی به زنان تعلق گرفته و همچنین طبق سیاست‌های خاص مرخصی زایمان نیز سه ماه برای هریک از والدین در نظر گرفته شده است.
مسئله برابری جسنیتی به موقعیت های این کشور نیز کشیده شده است. طبق دست یافته‌های یک سایت سوئدی، در محل کار سوئدی‌ها تمامی کارفرمایان موظف به رعایت اهداف خاص برای ارتقاء برابری میان مردان و زنان می‌باشند.
براساس این نظرسنجی که شامل کشورهای دیگری نظر کانادا، هلند و نروژ نیز می‌شود، کشورهای مناسب برای زنان باید ویژگی‌های زیر را دارا باشند:
رعایت حقوق بشر، برابری درآمد، امنیت، برابری جنسیتی و غیره. همچنین در این رتبه‌بندی کشورهای تونس و بولیوی بدترین برای خانم‌ها توصیف شده است.
در نظرسنجی که در سال 2016 صورت گرفت، کشور کانادا رتبه پنجم را از میان 144 کشور برگزیده بدست آورد. مراقبت و حمایت از حقوق بانوان جزو سیاست های خاص این کشور محسوب می شود.

ثبت دیدگاه

Captcha Image