• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

صدور حکم 18 ماه زندان برای بزرگترین کلاه‌برداران مهاجرتی

پس از 5 سال تحقیقات بر روی پرونده کلاه‌برداری مهاجرتی سه زن در کمک کردن به مهاجران برای دریافت شهروندی کانادایی یا اقامت دائم این کشور، روز سه‌شنبه هفته گذشته این سه به 18 ماه زندان محکوم شدند. جین (فنی) ما، وو و وون (ویویان) جیانگ و مینگ کان (مکی) سه زنی بودند که طی سال‌های 2006 تا 2013 خود را در حالی مشاور مهاجرت و نماینده New Can Consultants و  Wellong International Investments معرفی کردند که این سازمان‌ها مجوز نداشتند.
این سه طی 8 سال به 1647 نفر کمک کردند که به طور غیر قانونی شهروندی کانادایی یا اقامت دائم کانادا بگیرند. اداره مهاجرت، شهروندی و کانادا زمانی متوجه این ماجرا شد که تعداد کثیری از متقاضیان دریافت اقامت دائم کانادا در آلبرتا یک آدرس مشترک را به این اداره داده‌اند.
تحقیقات بر روی این پرونده از سال 2012 آغاز شد تا این‌که هفته گذشته بالأخره رأی نهایی دادگاه در خصوص سه محکوم کلاه‌برداری و همچنین تعداد زیادی از مهاجران تخطی‌گر صادر شد.
 طبق حکم دادگاه و با استناد به قوانین جزایی کانادا، هر سه مجرم به 18 ماه زندان و پرداخت مجموعاً 220 هزار دلار جریمه محکوم شدند که در این بین سهم جین ما 96 هزار دلار، وو 50 هزار دلار و جیانگ 74 هزار دلار بود.
همچنین از میان افرادی که با کمک مجرمان توانستید شهروندی یا اقامت دائم کانادا را بگیرند، 27 نفر از کانادا اخراج شده و 71 نفر دیگر هم حکم اخراج خود را گرفته‌اند. در این میان عده‌ای درخواست تجدید نظر داده‌اند و پرونده 456 نفر دیگر نیز توسط پلیس کانادا در حال بررسی می‌باشد.
کلاه‌برداری مهاجرتی توسط سه زن متقلب در کانادا، یک کلاه‌برداری بالای 10 میلیون دلاری بود.

ثبت دیدگاه

Captcha Image