• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

​تسریع در معادل‌سازی مدراک مهاجران در استان کبک

دولت کبک تصمیم گرفته که معادل‌سازی مدراک، مهارت‌ها و تخصص مهاجران را تسریع کند که به نظر می‌رسد این اقدام در جهت التیام جامعه مهاجر و مسلمان این استان پس از حادثه مسجد کبک صورت می‌گیرد.
در کبک مسلمانان زیادی وجود دارند که  با مشکل عدم به رسمت شناخته شدن تخصص و همچنین مدارک اخذ شده تحصیلی دانشگاهی در خارج از کانادا مواجهند. در نتیجه این اتفاق، معضل بیکاری جامعه مهاجر مسلمان استان کبک را فرار گرفته است.
امروز نرخ بیکاری مهاجرین مسلمان مغرب (مراکش، الجزایر، تونس و لیبی) 11.5% گزارش شده که بخش عمده‌ای از علت این نرخ نا مطلوب به عدم رسمیت شناخته شدن تخصص و مدارک مسلمانان در این منطقه بر می‌گردد.
پس از رویداد تیراندازی روز 29 ژانویه در مسجد سانت فوا کبک (Mosquée de Québec) که منجر به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 6 مسلمان در حین نماز شد، جامعه مسلمانان کبک با ضایعه تلخی مواجه شده بودند که شاید تصمیم جدید دولت آقای فیلیپ کویا در معادل‌سازی مدارک مهاجران این استان بتواند برای مسلمانان استان کبک یک الیتام باشد.
بنابر تصمیم جدید دولت کبک، معادل‌سازی مدارک در کبک و طرح پروژه قانون ۹۸ در دوره تصدی‌گری آقای کویا انجام خواهد شد. در صورت عملی شدن معادل‌سازی مدارک مهاجران، این افراد ضمن بهره‌مند شدن از شرایط مناسب شغلی و تحصیلی، با انعطاف بیشتری از سوی دولت کبک مواجه خواهند شد.  

ثبت دیدگاه

Captcha Image