محدویت حمل کالا از خاورمیانه به آمریکا

بعد از چندین تهدید از سوی تروریست ها مقام های آمریکایی در صدد قرار دادن چندین ممنوعیت انتقال و حمل وسایل الکترونیکی از سوی کشورها به آمریکا برآمده اند.
این محدودیت ها از مبداء هایی نظیر: امان، قاهره،دوحه، ریاض،جده،استانبول،ابوظبی و.. صورت خواهد گرفت.

همه مسافران می بایست وسایل الکترونیکی خود مانند لپ تاپ، کامپیوتر،لوح های الکتریکی را به قسمت چمدان ها در قسمت بار تحویل دهند.
مقام های آمریکایی همچنین به دنبال اعمال اقدام های امنیتی بیشتری در این زمینه هستند.البته این محدودیت ها به خطوط هوایپمایی آمریکا نبوده و صرفا از مبدا های اعلام شده صورت خواهد گرفت.
سخنگوی وزارت امنیت آمریکا روز دوشنبه حاضر به پاسخگویی درباره تهدیدها نشده  اما تغییرات اعمال شده را متعاقبا اعلام خواهد کرد.

منبع: رویترز

ثبت دیدگاه

Captcha Image