• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

متهم تهدیدکننده بمب گذاری دانشگاه کنکوردیا چه کسی بود؟

کانادا هفته گذشته با یک تهدید به بمب گذاری در یکی از دانشگاه ها توسط داشنجوی دکترای اقتصاد رو به رو شد. هشام سعدی صدر اخبار مهم کانادا بود.
صاحبخانه خانه ای که سعدی در آن اقامت داشته می گوید: هشام مجرد بود و اصالتا لبنانی اما سیتیزن کانادا بود.چک اجاره را در محل دانشگاه بهم داد.
این متهم از اواسط ژانویه آپارتمانی دیگر اجاره کرده است.
بعنوان مستاجر در جستجو در فعالیت های آنلاین سعدی، آدرس یا همان آی پی به نام مستاجر اصلی ثبت شده بود. در نتیجه پلیس به دنبال کامیپوتر مضنونی بود که ایمیل تهدید آمیز را ارسال کرده و مستاجر اصلی را در ساعت 7 و نیم دستگیر شد.
ماموران ایمیل او را زیر و رو کردند اما چیز مشکوکی پیدا نکردند. سعدی روز پنجشنبه با ویدئو در دادگاه حاضر و متهم به فریبکاری، وحشت و آشوب شد. او روز گذشته برای ارایه توضیحات باز به دادگاه احضار شد.
این متهم دارای سابقه کیفری نبوده در نتیجه بدون مقاوت دستگیر و در ادامه روند برای تست سلامت روانی مورد پیشنهاد قرار گرفت.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image