• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

جان کلی وزیر امنیت داخلی امریکا به اتاوا سفر می کند

جان کلی وزیر امنیت کشور آمریکا در جهت چک کردن وضعین پناهجویانی که از کشورهای آفریقایی بصورت غیرقانونی  وارد کشور کانادا شده اند به این کشور سفر می کند.
پناهجویان زیادی چندی پیش از آمریکا به کانادا آمده و در سرما گرفتار شده و اوژانس به کمک آنها رفت گرچه دولت فدرال مشغول جنگ و جدال با افشاز مختلف احزاب است.
سخنگوی دولت کانادا از افزایش افراد برای حضور در کانادا با بهتر شدن  آب و هوا خبر داد، همچنین نشست مشترک وزیر امنیت آمریکا و دیگران در حال برگزاری آن هستند.صحبت بر سر مرزهای کانادایی و دفاع آنها در این امر خبر داد.
همچنین نخست وزیر کانادا در جهت صحبت علیه کشور آمریکا و دولت ترامپ  گفت: مردم کشور کاندا جدای از مسایل مانند کشور محل سکونت و و دین از شما حمایت خواهد کرد.
دولت ترامپ از مدتها پیش این قانون را راه انداخته است

ثبت دیدگاه

Captcha Image