• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

نگرانی دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل در آمریکا


1800 دانشجو با نوشتن نامه ای به شکل طومار و امضای آن روی اینترنت خواستار لغو این دستور ترامپ شدند.
آنها ضمت تقدیر از آمریکا در دادن امکانات بالا از آن بعنوان مغز متفکری که توسط مهاجران به این شکل داده خبر می دهد.
این افراد ک نیمی از انها در ایران ساکن هستند نمونه ای از دانشجویان را بیان کرد که حتی از ثبت نام در یکی از دانشگاه های معتبر بازمانده است.
آنها می گویند که رسیدن به آمریکا سخت است و این اتفاق آنرا سخت تر از این کرده بطوری ک افراد با وجود تحقیقات فراوان امنیتی اما امکان حضورشان میسر نیست.
لازم به ذکر است که یک آموزشگاه بین المللی از حضور افراد زیاد در مبحث آموزشی به آمریکاست  بیش از 12 هزار تن در این بخش فعال هستند.
امضای ممنوعیت ها با وجود لغو اما برای دومین بار به امضا رسیده و ورود افراد به خاک آمریکا را تا 90 روز منع می کند.
آنها بررسی صلاحیت افراد برای ورود به این خاک و همچنین انسجام به امنیت داخلی آمریکا را از جمله دلایل این قانون است

ثبت دیدگاه

Captcha Image