• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

چطور مردمان سفید پوست را بخندانیم؟ (به قلم نگین فرساد)

براساس ادعای استارها، کارگردان ها، نویسندگان  همگی بر این باور هستند که مسلمانان در راهند! این جمله از یک خاطره مقاله ای کمدی با نام مبارزه با نژاد پرستی درباره مهاجران ایرانی- آمریکایی استخراج شده است.
 
نگین فرساد یک خانم مسلمان ایرانی - آمریکایی است که استند آپ کمدی های معروف اش درباره همین مسئله است و اعتقاد دارد که می تواند با جک های خود دنیا را تغییر دهد گرچه بعضی وقتها این لطایف مزه آنچنانی ندارند.

در کتاب بی سانسور و پر سر و صدا و حاشیه ای فرساد نکات ظریف و جالبی درباره تجربه هاش بعنوان یک غریبه در زندگی و فرهنگ آمریکایی به جالبی روایت شده است. او با صرحات و بدون حاشیه درباره المان های نژاد پرستی نکات قابل بحثی را مطرح کرده و پیکرنگاری جالب انگیزی درباره سفید یا سیاه پوست بودن و همچنین مسئله مسلمانان در برخورد با فرهنگ غربی به میان آورده است.

او همچنین سوالی  مهمی نیز این میان مطرح کرده با این مضمون که به واقع معنای واقعی شخصیت درهم چه نام خواهد گرفت؟ منظور فرساد همان تداخل فرهنگی است. ما چطور می توانیم با نژاد پرستی مبارزه کنیم؟ این کلیشه و محرومیت حتی؟

کتاب فرساد این مسئله را از دید عقل نافذ و انسانی با بهره گیری از شوخ طبعی و طنز مورد بحث قرار داده است و در طول کتاب مانند توپ با آن در ذهن فرد با آن بازی کرده است.

ثبت دیدگاه

Captcha Image