• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

چگونه پیشنهاد شغلی می‌تواند به اقامت دائم کانادا بینجامد؟

کانادا از تقاضا برای اقامت دائم از جانب، افراد دارای مهارت، توانایی، تحصیلات بالا، و تجربۀ که می‌توانند به اقتصاد این کشور کمک کنده پشتیبانی می‌کند. سیستم مهاجرت کانادا هنگام اعطای اقامت دائم به بیشتر به نفع کسانی است که تجربۀ کاری دارند و یا در کانادا داری پیشنهاد شغلی [job offer] هستند.

اکسپرس انتری کانادا چیست؟

دولت کانادا در ژانویۀ سال 2015 سیستم اکسپرس انتری را راه‌ندازی کرد تا متقاضیان دارای تخصص و ماهر بتوانند درخواست خود را برای اقامت دائم کانادا ثبت کنند. متقاضیان چه به عنوان کارگر موقت خارجی در کانادا و یا خارج از کانادا در صورت داشتن شرایط لازم، می‌توانند در اکسپرس انتری شرکت کنند.

ارزیابی اثرگذاری بر بازار کار چیست؟

یک پیشنهاد شغلی ممکن است به گزارش ارزیابی اثرگذاری بر بازار کانادا موسوم به LMIA نیاز داشته باشد؛ این گزارش مدرکی است که کارفرما در کانادا پیش از استخدام کارگر خارجی به آن نیاز دارد. یک گزارش LMIA مثبت نشان می‌دهد برای پُر کردن موقعیت شغلی در کانادا به کارگر خارجی نیاز وجود دارد و هیچ کانادایی برای انجام دادن این شغل وجود ندارد.

اگر شما گزارش LMIA داشته باشید در اکسپرس انتری 50 امتیاز اضافی دریافت می‌کند، و برای موقعیت اجرایی می‌تواند تا 200 امتیاز در پی داشته باشد.

آیا برای دریافت پیشنهاد شغلی به LMIA نیاز دارید؟

گزارش LMIA گاهی اوقات و نه همیشه برای دریافت پیشنهاد شغلی کانادا مورد نیاز است. کارفرمایانی که کارگران واجد شرایط خارجی را از طریق برنامه‌های جابجایی بین‌المللی استخدام می‌کنند، به LMIA نیاز ندارند.
در زیر سه راه اصلی ذکر شده است که پیشنهاد شغلی می‌تواند به اقامت دائم کانادا بینجامد:

1. اکسپرس انتری: برنامۀ کارگر ماهر فدرال

برنامۀ کارگر ماهر فدرال تنها برای چند حرفۀ خاص باز است. پس اگر یک پیشنهاد شغلی از جانب کارفرما و LMIA دارید، محدودیت فهرست مشاغل در مورد شما اعمال نمی‌شود. برای شرکت در این برنامه به همراه شرایط دیگر تنها به یک پیشنهاد شغلی در رده‌بندی مشاغل ملی کانادا (NOC) در سطوح مهارت A، B، یا O نیاز دارید.

اگر برای شما مهاجرت از طریق برنامۀ کارگران ماهر فدرال ممکن است، می‌توانید برای اقامت دائم کانادا از طریق اکسپرس انتری اقدام کنید. اما برای انجام این کار، باید از شما دعوت به عمل آید. درخواست برنامۀ کارگر ماهر فدرال شما را در استخر [pool] اکسپرس انتری قرار می‌دهد، و سپس درخواست شما بر اساس  امتیاز رتبه بندی شده و در صورت پذیرش برای شما دعوت نامه صادر می‌شود.

2. اکسپرس انتری: کلاس تجربۀ کار کانادایی

با پیشنهاد شغلی LMIA، شما می‌تواند برای مجوز کار در کانادا درخواست دهید. پس از کار در کانادا به مدت 12 ماهه در در سطوح مهارت A، B، یا O به عنوان کارگر تمام وقت (و یا مساوی با آن)، می‌توانید از طریق مسیر تجربۀ کار کانادایی CEC برای اقامت دائم کانادا درخواست دهید.

تقاضانامۀ اولیۀ CEC شما را در مجموعۀ کارگران واجد شرایط قرار می‌دهد. برای این مقوله، هیچ شرایط خاصی ذکر نشده است، چرا که هر کارگر منحصر به فرد است.  

3. برنامۀ نامزدی استانی

اگر گزارش LMIA برای پیشنهاد شغلی شما مثبت نباشد، برنامل نامزدی استانی و یا سیستم PNP به دولت‌های استانی و قلمروی اجازه می‌هد که بر اساس نیازهای خاص اقتصادی استان و یا قلمرو خود مهاجران را گزینش کنند. بسیاری از برنامه‌های نامزدی استانی پیشنهاد شغلی از طرف کارفرما را ارزیابی می‌کنند تا مطمئن شوند که به آن در استان نیاز است. معیار استانی از معیار فدرال متفاوت است، پس یک LMIA نا موفق می‌تواند از طریق برنامۀ نامزدی استانی موفق شود.

اگر توسط استان پذیرفته شوید، می‌توانید برای اقامت دائم از طریق برنامۀ نامزدی استانی اقدام کنید و پروسه‌های کارگر ماهر فدرال و LMIA را دور بزنید.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image