• دلار آمریکا (خرید): 24,750
 • دلار آمریکا (فروش): 25,250
 • دلار کانادا (خرید): 20,000
 • دلار کانادا (فروش): 20,400

طرح بازنشستگی کانادا در مقایسه با تأمین اجتماعی آمریکا

برنامۀ بیمۀ بازنشستگی کانادا موسوم به طرح بازنشستگی کانادا (CPP) و تأمین اجتماعی ایالات متحده، سیستم‌های اجباری دولتی پرداخت مزایای حقوق بازنشستگی در دوران سالمندی هستد. هر دوی این سیستم‌ها به بازنشستگان، بازماندگان و افراد دارای ناتوانی مستمری و مزایا پرداخت می‌کند. اما میزانی که پرداخت می‌کنید و مزایایی که دریافت می‌کنید در این دو سیستم متفاوت است.

طرح بازنشستگی کانادا چیست؟

طرح بازنشستگی کانادا یکی از سه سیستم درآمدی بازنشستگی در کانادا است. [دو عدد دیگر شامل طرح بازنشستگی کبک (QPP) و تأمین مستمری سالمندی (OAS) است.] طرح بیمۀ بازنشستگی کانادا در سال 1966 تأسیس شد و مزایای بازنشستگی را برای بازنستگان، بازماندگان، و افرادا دارای ناتوانی ارائه می‌دهد. تقریباً همه آنهایی که در کانادا به جز کبک کار می‌کنند در طرح بازنشستگی کانادا مشارکت می‌کند. طرح جداگانه بازنشستگی کبک مزایا و مستمری مشابی را به ساکنین این استان ارائه می‌دهد.

در کل، برای مشارکت در طرح بازنشستگی کانادا باید شرایط زیر را داشته (و یا طرح بازنشستگی کبک) باشید:
 • 18 سال سن
 • برای سال‌های 2020 و 2021 باید بیش از 3500 دلار در سال (2677 دلار آمریکا) درآمد داشته باشید.
اگر کارفرما دارید، شما نیمی از حق بیمه را پرداخت می‌کنید و مابقی را کارفرما پرداخت می‌کند. اگر هم خویش فرما باشید، تمام حق بیمه را باید خود پرداخت کنید. حق بیمه بر اساس درآمد به دست آمده پرداخت می‌شود. برای سال 2021، نرخ حق بیمه برای درآمد 3500 تا 61600 دلار 10.9 درصد است.

با این معیار، حداکثر حق بیمه پرداختی توسط کارفرما برای سال 2021، 3166.45 دلار است. اگر خویش فرما باشید، حق بیمۀ پرداختی 6332.90 دلار است.

حق بیمه‌های پرداختی وارد یک صندوق می‌شود که توسط هیأت سرمایه‌گذاری طرح بازنشستگی کانادا مدیریت می‌شود، که سرمایه‌ها «برای به حداکثر رساندن سود بدون ریسک و ضرر» سرمایه‌گذاری کند.

مزایای طرح بازنشستگی کانادا

همانند سیستم تأمین اجتماعی ایالات متحده، طرح بازنشستگی کانادا چندین نوع مستمری و مزایا را ارائه می‌دهد.
 • مستمری بازنشستگی: شما می‌توانید مزایا و مستمری کامل بازنشستگی را در سن 65 سالگی دریافت کنید. شما همچنین می‌توانید در سن 60 سالگی با کاهش دائمی مستمری و یا در 70 سالگی با افزایش دائمی مستمری آن را دریافت کنید.
 • مزایای پس از بازنشستگی: اگر زیر 70 سال سن دارید، و تا زمان دریافت مستمری بازنشستگی طرح بازنشستگی کانادا کار کنید، می‌توانید همچنان حق بیمه پرداخت کنید. این حق بیمه‌های پرداختی به مزایای پس از بازنشستگی اضافه می‌شود و درآمد مستمری بازنشستگی شما را افزایش می‌دهد.
 • مزایای ناتوانی: اگر زیر 65 سال سن دارید و به دلیل عدم توانایی لازم قادر به کار کردن نیستید، می‌توانید مزایای ناتوانی را دریافت کنید.
 • مستمری بازماندگان: همسر و یا شریک رسمی زندگی بازمانده می‌تواند بر اساس سوابق بیمه‌ای شما، مستمری را دریافت کند.
 • مزایای اولاد: اگر فردی فوت کند، و یا به شدت بیمار شود، فرزند وابستۀ آن فرد می‌تواند مزایا را دریافت کند.
مزایای بیمۀ بازنستگی کانادا به میزان پرداختی و مدت زمان پرداخت حق بیمه بستگی دارد. برای سال 2021، حداکثر مزایای بازنشستگی ماهانۀ 1203.75 دلار کانادا (975.85 دلار آمریکا) است؛ میانگین برای ذینفعان در ژانویۀ 2021، 619.75 دلار کانادا بود.  

تأمین اجتماعی چیست؟

تامین اجتماعی یک برنامه مزایای فدرال در ایالات متحده است که در 1935 تاسیس شد
 
در سال 2021، کارکنان و کارفرمایان هرکدام 6.2 درصد مالیات [حق بیمه] را برای 142800 دلار درآمد  پرداخت می‌کنند. اگر فرد خود اشتغال باشد، 12.4 درصد را به طور کامل پرداخت می‌کند. برای سال 2020، حداکثر پرداخت حق بیمۀ کارفرمایان و کارکنان 8853.60 دلار بود. افراد خویش فرما، 17707.20 دلار باید حق بیمه پرداخت کند (12.4 درصدِ 142800 دلار.)
 
اکثر افراد بدون توجه به سن باید به تامین اجتماعی حق بیمه بپردازند. با این حال، ممکن است معافیت‌هایی برای گروه‌های خاصی از مالیات دهندگان وجود داشته باشد، از جمله:
 • گروه‌های مذهبی واجد شرایط
 • بیگانگان غیر مقیم
 • دانشجویانی که در همان دانشگاهی کار می‌کنند که در آن تحصیل می کنند
 • کارکنان دولت‌های خارجی
مالیات تأمین اجتماعی به صندوق امانت بیمۀ سالمندان و بازماندگان (OASI) و صندوق امانت صندوق بیمه معلولین (DI) می‌رسد. اگرچه از نظر حقوقی متمایز هستند، اما در مجموع به عنوان «صندوق امانت بیمۀ تامین اجتماعی» شناخته می‌شوند.
 
تمام مالیات حقوق و دستمزد بیمۀ تامین اجتماعی در صندوق های امانت قرار می‌گیرد و تمام مزایای بیمه تامین اجتماعی و هزینه‌های اداری از آنها پرداخت می‌شود. سرمایه‌های اعتباری به طور کامل در اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌شود.
 
مزایای تامین اجتماعی

مانند طرح بازنشستگیِ کانادا، سیستم تامین اجتماعی انواع مختلفی از مزایا را ارائه می‌دهد:
 • مستمری بازنشستگی: مستمری بازنشستگی کامل تامین اجتماعی بسته به زمان تولد بین 65 تا 67 سالگی شروع می‌شود. افراد می‌توانند از سن 62 سالگی به طور دائمی مبلغ دریافت کنید یا اگر تا 70 سالگی منتظر باشند مقدار بیشتری دریافت کنند.
 • مستمری معلولیت: اگر فرد نتواند به دلیل ناتوانی کار کند، می‌تواند از مزایای معلولیت برخوردار شود. اعضای خانواده نیز ممکن است واجد شرایط دریافت این مزایا باشند.
 • مستمری بازمانده: همسر و فرزندان خردسال ممکن است واجد شرایط دریافت مزایا بر اساس سابقۀ بیمه‌ای فردد باشند
برای واجد شرایط بودن در مزایای تأمین اجتماعی، باید  «اعتبار کار» 40 داشته باشید، که حدوداً با 10 سال کار این امتیاز به دست می‌آید. مزایای شما بر اساس بالاترین حقوق 35 سال کار است. برای سال 2021، حداکثر مزایای بازنشستگی ماهانه به قرار زیر است:
 • اگر تا 70 سالگی برای تشکیل پرونده صبر کنید، 3895 دلار
 • در صورت تشکیل پرونده در سن کامل بازنشستگی، 3113 دلار
 • در صورت ثبت پرونده در 62 سالگی، 2324 دلار

ثبت دیدگاه

Captcha Image