• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

طرح تورنتو برای جرم‌زدایی از مصرف شخصی مواد

پس از چند سال بحث و جدل، یک گزارش منتشر شده توسط دکتر آیلین دو ویلا مدیر بهداشت تورنتو در آغاز ماه ژوئن می‌تواند شروع نقطۀ عطفی تاریخی در نحوۀ اعمال قانون در شهر به شمار بیاید.

این گزارش به شهر توصیه کرد که یک کارگروه را متشکل از پلیس و شهروندان با تجارب زیسته مرتبط ایجاد کنند تا پروپوزالی را به دولت ارائه دهند که بر اساس آن تحت لایحۀ قانون مواد و دارو‌های کنترل شده [Controlled Drugs and Substances Act]، به طور مؤثر از تمام مواد مخدر برای استفاده‌های شخصی در محدودۀ 416 جرم‌زدایی شود.    

البته این طرح منوط به تأیید دولت فدرال است، و به گفتۀ کارشناسان تأیید این طرح توسط دولت فدرال بسیار بعید به نظر می‌رسد.

حتی در صورت تأیید، مردم نباید جرم زدایی را به عنوان چراغ سبزی برای خرید و فروش آزادانه این مواد تعبیر کنند. قاچاق و دیگر جرم‌های مرتبط با مواد همچنان به قوت قبل غیرقانونی باقی خواهند ماند و این سیاست جدید به طور خاص تنها مصرف‌کنندگان را شامل می‌شود.

این طرح تحت عنوان «ایجاد مدلی جایگزین برای جرم‌زدایی از مواد در تورنتو» اکنون در حال ورود به مرحلۀ بعدی است و بهداشت عمومی تورنتو فرایند دریافت تأیید از دولت فدرال را آغاز کرده است.

بخشی از این طرح شامل بازخورد افکار عمومی در مورد این طرح است. تورنتو یک نظرسنجی ده‌ دقیقه‌ای را صورت داده است که در آن از پاسخ دهندگان خواسته تا نظر خود را در مورد جرم زدایی از مواد بیان کنند.

موضوعات در این نظر سنجی شامل اهداف سیاست مواد مخدر در شهر تورنتو، فواید و چالش‌های جرم زدایی از مواد، نقش پلیس، تخصیص خدمات عمومی برای این طرح، موانع بر سر راه مصرف کنندگان برای دسترسی به این خدمات، و محدودیت‌ها نسبت به داشتن میزان خاصی از یک مواد خاص می‌شود.

اگر این معافیت به تصویب دولت فدرال برسد، مرزهای شهری تورنتو ناگهان به خطوطی برای تحمل‌پذیری مواد مخدر تبدیل می‌شوند.
 
معلوم نیست چنین تغییری اساسی چگونه بر شهر‌های اطراف، به ویژه در مورد حوزه قضایی پلیس تأثیر می‌گذارد. جاده‌هایی مانند خیابان Steeles  و آبراهه‌هایی مانند Etobicoke Creek و رودخانه Rouge  می‌توانند به مرزهای سیاست‌های متفاوت مواد مخدر محلی تبدیل شوند.
 
سؤالات دیگر باقی مانده است، از جمله اینکه چگونه فرماندۀ پلیس تورنتو این خط مشی را در مسیرهای ترانزیتی تورنتو مدیریت می‌کند.
 
اساس این حرکت افزایش آگاهی و کاهش آسیب است که اجرای سیاست‌های مواد مخدر به طور نامتناسبی بر جوامع آسیب پذیر و نژادی گذاشته است.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image