• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

افزایش نرخ تورم کانادا در ماه ژوئیه

سازمان آمار کانادا می‌گوید که نرخ تورم در ماه ژوئیه به 3.7 درصد رسیده است. این بالاترین نرخ تورم از ماه مه سال 2011 به شمار می‌رود.

افزایش سال به سال شاخص قیمت مصرف کننده با افزایش 3.1 درصدی در ماه ژوئن همراه بود چرا که بیشتر بخش‌های اقتصادی دوباره فعالیت خود را از سر گرفتند، و همین به مصرف‌کنندگان فرصت داد تا بیشتر خرج کنند.

سازمان آمار کانادا می‌گوید که تها بخشی از افزایش یال به سال به دلیل مقایسه با قیمت‌هایی پایین سال گذشته است.

برای مثال قیمت بنزین، در مقایسه با ژوئیۀ سال 2020، همرمان با بازگشایی کسب و کار‌ها و خدمات پس از موج اول کووید 19، 30.9 درصد فزایش یافته است.

قیمت کالاها در ماه ژوئیه پنج درصد افزایش یافت و از 4.5 درصدی که در ماه ژوئن ثبت شده بود، فراتر رفت. قیمت خودرو 5.5 درصد رشد داشت، که بخشی از دلیل آن را کمبود جهانیِ چیپ‌های نیمه رسانا می‌داند.

با افزایش سال به سال 13.8 درصدی هزینه‌های جابجایی مالکان خانه، بزرگترین عامل رشد کلی قیمت‌ها ریشه در بازار مسکن دارد. شایان ذکر است که این افزایش از اکتبر سال 1987 بی سابقه است.  

قیمت مواد خوراکی در مقایسه با ژوئیۀ 2020 در ماه ژوئیه 1.7 درصد افزایش یافت، و سازمان آمار کانادا خاطر نشان می‌کند که قیمت غذای رستوران‌ها 3.1 درصد رشد داشته که بالاترین افزایش از ژانویۀ 2019 به این سو است.

این چهارمین ماه پیاپی ست که شاخص قیمت مصرف کننده بالای سه درصد است.

بانک کانادا هشدار داد از آنجا که قیمت‌ها با قیمت‌های حداقلی ماه‌های اولیۀ آغاز پاندمی مقایسه می‌شود، تورم در سال جاری احتمال دارد پیرامون 3 درصد در نوسان باشد.

هدف بانک مرکزی حفظ نرخ تورم در محدودۀ دو درصد است.  

سازمان کانادا می‌گوید میانگین سه معیار اصی کانادا برای تورم اصلی، که به عنوان معیار بهتری برای فشار قیمت‌ها قلمداد می‌شود و به طور مستمر توسط بانک کانادا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در ماه ژوئیه 2.47 درصد بود که در مقایسه با 2.27 درصدی ماه ژوئن افزایش پیدا کرده است.

آخرین بار ماه مارس 2009 این میانگین 2.47 درصد بود.

تیف ماکلم رئیس بانک مرکزی کانادا گفته است که بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ تورم تلاش می‌کند، و فشار قیمتی موقتی را کنترل خواهد کرد.

رویس مندز اقتصاددان ارشد بانک سلطنتی کانادا CIBC می گوید، بانک مرکزی افزایش رشد نرخ تورم را بیشتر گذار قلمداد می‌کند و تمرکز آن بیشتر بر روی بهبود بازار کار است.

ثبت دیدگاه

Captcha Image