• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

امکان استفاده از استخرهای عمومی تورنتو تا نیمه شب

شنای شبانه در استخرهایی مانند استخر واقع در Christie Pits مدت‌های زیادی است که امکان پذیر است، هرچند گاهی اوقات شنای شبانه بدون دریافت مجوز انجام شده است. اما از امروز 12 آگست شنا در استخرهای عمومی تورنتو تا نیمه‌های شب به صورت قانونی امکان‌پذیر است.

همه اینها به دلیل موج گرمایی است که شهر را فرا گرفته است و دمای هوا را به 40 درجه سانتیگراد رسانده است.
 
هفت استخر عمومی در سطح شهر هم اکنون تا ساعت 23:45 شب کار می‌کنند. این برنامه از امشب 12 آگست شروع می‌شود، و تا زمانی که موج گرما وجود داشته باشد ادامه خواهد یافت. این استخرها عبارتند از:   
  • استخر Alex Duff ، شمارۀ 779 خیابان Crawford 
  • استخر Giovanni Caboto ، شمارۀ 1369 خیابان Clair Avenue West
  • استخر پارک مک‌گرگور/McGregor، شمارۀ 2231 خیابان Lawrence Avenue East
  • پارک Monarch ، شمارۀ 115خیابان Felstead 
  • استخر Parkway Fores، شمارۀ 55 خیابان Forest Manor Road
  • استخر Smithfield Park، شمارۀ 175 خیابان Mount Olive Drive
  • استخر پارک Sunnyside Park/Gus Ryder Pool، شمارۀ 1755  بلوار  Lake Shore غربی
استخرها در ساعات از ساعت 8 شب فعالیت خود را آغاز می‌کنند. هیچ رزروی انجام نمی‌گیرد. محدودیت‌های ظرفیت و قوانین فاصله گذاری فیزیکی همچنان برقرار است. 

ثبت دیدگاه

Captcha Image