• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

جایگاه سیستم بهداشتی کانادا در میان کشورهای پردرآمد

گزارشی جدید سیستم‌های بهداشتی و نظام سلامت یازده کشور پُر درآمد جهان را که کانادا جزئی از آن است رده بندی است.

این گزارش که روز چهارشنبه توسط Commonwealth Fund منتشر شد، معیار‌های اصلی نظام سلامت 11 کشور همچن، برابری، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، مقرون به صرفه بودن، نتایج مراقبت‌های بهداشتی و کارآیی اداری را می‌سنجد. در این فهرست یازده کشوری، کانادا در مکان دهم قرار گرفت.

این گزارش دریافت که نظام‌های سلامت با کارایی بالا در نروژ، هلند، و استرالیا قرار داشته‌اند و در عین حال، سوئیس، کانادا و ایلات متحده در این فهرست به ترتیب بد‌ترین نظام‌های سلامت‌ را داشته‌اند.

با این حال این گزارش خاطر نشان می‌کند که عملکرد ایالات متحده بسیار پایین‌تر از کشور‌های سوئیس و کانادا است، هرچند که در این رده بندی در کنار هم قرار دارند.

به علاوۀ این رده‌بندی، این مطالعه مشخص کرد که ایالات متحده رتبۀ آخر را در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، کارایی اداری، برابری، و نتایج مراقبت‌های بهداشتی به دست آورده است، اما از نظر فرایند‌های مراقبت‌های پیشگیرانه مانند غربالگری و واکسیناسیون در جایگاه دوم قرار دارد.

این گزارش گفت که این کشور‌ها توسط یک هیأت مشاوره متخصص و با استفاده از نظرسنجی‌های بین‌المللی در هر کشور پیش از آغاز پاندمی کووید 19 انجام شده است. در این مطالعه همچنین داده‌های مدیریتی از سازمان‌ همکاری و توسعۀ اقتصادی و سازمان بهداشت جهانی مورد استفاده قرار گرفت.

رتبۀ کانادا

این گزارش کانادا را به طور کلی در رتبۀ 10 قرار داد. همچنین در دو مقولۀ برابری و نتایج مراقبت‌های بهداشتی از یازده کشور در مقام دهم قرار گرفت.

این مطالعه دریافت که نابرابری‌های مرتبط با درآمد در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی در کشور‌های آمریکا، کانادا،  نیوزلند و نروژ به ترتیب در بالاترین حد خود قرار دارند.

در مقایسه با دیگر کشورها، ایالات متحده و کانادا بیشترین نابرابری‌های مرتبط با درآمد را بر اساس تجربه‌های گزارش شدۀ بیماران دارد.

نابرابری‌ها شامل دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و دندان‌پزشکی، سنگین بودن قبض‌های پزشکی، مشکل در دریافت مراقبت‌های پزشی پس از ساعات کاری، و استفاده از پرتال‌های اینترنتی برای تسهل پیگیری وضعیت بیماران است.

نتایج مراقبت‌های بهداشتی، که در این گزارش نتایجی تعریف شده که می‌تواند توسط ارائۀ خدمات مراقبت‌های بهداشتی ارتقاء یابد، کانادا پس از در نظر گرفتن امید به زندگی و نرخ مرگ میر در جایگاه دهم قرار گرفت.

در مقایسه با دیگر کشورها این گزارش مشخص کرد که کانادا، بودجۀ کمتری را در برنامه‌های اجتماعی مانند، آموزش اولیۀ کودکی، مرخصی والدین، و حمیات‌های درآمدی از والدین مجرد هزینه می‌کند، که بر خدمات مراقبت‌های بهداشتی تأثیر می‌گذارد.

در میان این یازده کشور، این گزارش با ارجاع به مقرون به صرفه بودن نظام مراقبت‌های بهداشتی، کانادا را برای دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی در مکان نُهم قرار داده است.

برای ارتقاء یک نظام سلامت، این گزار می‌گوید کشور‌ها باید مطمئن شوند که پوششی همگانی را برای کمک به برداشتن موانع هزینه‌ای ارائه دهند، خدمات اولیه بهداشتی باید به تمام نقاط محلی گشترس یابد، مشکلات اداری برای رهاسازی منابع باید کاهش یابد، و باید در خدمات اجتماعی به خصوص برای کودکان سرمایه گذاری‌ افزایش یابد.

در حالی که این گزارش تأیید می‌کند هیچ گونه نظام سلامتی کامل نیست، این هیأا به کشورها پیشنهاد می‌کند به تجارب یکدیگر نگاه کنند تا نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنند.

این گزارش می‌گوید کشور‌ها با انجام این کار می‌توانند به «نظام بهداشتی ایده‌آل با سلامتی بهینه برای تمام مردم» با هزینه‌ای پایین دست یابند.

در گزارش آمده است: «مقایسۀ بین‌المللی، به جامعۀ، سیاست‌گذاران و رهبران نظام مراقبت‌های بهداشتی کمک می‌کند تا رویکرد‌های جاگزین را برای ارائۀ خدمات سلامت در نظر بگیرند.»
     

ثبت دیدگاه

Captcha Image