• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

اعتقاد اکثریت مردم کانادا به یوفوها و حیات هوشمند فرازمینی

بیگانگان، اشیاء ناشناس پرنده، پدیده‌های هوایی ناشناخته، و در کل پدید‌ه‌های فضایی رؤیاپردازی مردم را در سراسر جهان از آغاز تاریخ برانگیخته است. این شامل اکثریت کانادایی‌ها می‌شود.

ماه گذشته همزمان با آنکه سازمان سیا آمریکا هزاران مدرک و سند طبقه‌بندی شدۀ مرتبط با اشیاء ناشناس پرنده و پدیده‌های ناشناختۀ هوایی را به صورت آنلاین منتشر کرد، معتقدان به اشیاء ناشناس پرنده اعتبار ویژه‌ای را به دشت آوردند.

اگر شما هم یکی از معتقدان هستید، بدانید که تنها نیستید. یک نفر از هر ده کانادایی ادعا می‌کند آنها را دیده است و 60 درصد کانادایی‌ها معتقدند حیات هوشمند فرازمینی وجود دارد.

یک چهارم از معتقدان به یوفو در کانادا همچنین فکر می‌کنند که برای مقابله آنها به یک کارگروه ویژه‌ و یک «برنامۀ نبرد» در صورت تهاجم بیگانگان نیاز دارند.

این تحقیق در همکاری با Ipsos و پخش کنندۀ تلویزیونی T+E انجام شده است.

در این نظر سنجی از یک هزار کانادایی پرسش به عمل آمد و بیش از نیمی از آنها گفتند که آنها به یوفوها اعتقاد دارند.

مردان (70 درصد) بیشتر از زنان (61 درصد) معتقدند که حیات فرازمینی وجود دارد، متولدین نسل هزاره/ سال‌های 1981 تا 1996 (69 درصد) و نسل X متولدین سال‌های 1965 تا 1980 (70 درصد) معتقدند که حیات بیگانه وجود دارد. اما 58 درصد از بیبی بومر‌ها (Baby boomers)/متولدین 1946 تا 1964 به زندگی فرازمنی معقدند.

در کانادا ساکنان استان‌های مرکزی (16 درصد) در میان بیشترین افرادی هستند که ادعا کرده‌اند که یک شیئ ناشناس پرنده‌ را دیده‌اند و پس از آن کبکی ها با 10 درصد، انتاریویی‌ها 9 درصد، آلبرتایی‌ها 8 درصد، و بریتیش کلمبیایی‌ها 7 درصد و کانادای آتلانتیک با 5 درصد قرار دارد.

کریس راتکوفسکی نویسندۀ علمی کانادایی و یوفوشناس کانادایی که در این تحقیق همکاری داشته است می‌گوید: «زمانی که در بارۀ بگانگانیکه ممکن است به زمین بیایند حدس و گمان زده می شود، بیشتر کانادایی‌ها معتقدند که مهمانان بیگانه مانند بیگانۀ فیلم E.T. صمیمی و بی آزار هستند.»   

وی همچنین می‌گوید هر ساله بیش از 1000 مورد مشاهدۀ یوفو در کانادا ثبت می‌شود.

یک برنامۀ تلویزیونی با عنوان «ارتباط نزدیک: یوفو» روز سه شنبه 10 آگوست ساعت 9 شب به وقت شرق کانادا از کانال T+E پخش می‌شود که به صورت مستقیم مشاهدات شاهدین عینی را که قسم خورده‌اند با یوفوها مواجه شده‌اند را پخش خواهد کرد.                  

ثبت دیدگاه

Captcha Image