• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

دلیل تغییر نام گونه‌های مختلف کووید 19 با حروف یونانی

سویه‌های فراوان کووید 19 باعث شروع موج‌های ویران‌گرِ پاندمی در کانادا و بسیاری دیگر از نقاط جهان شده است.

این سویه‌ها از کووید هم باعث شد ناخشنودی از گروه‌های خاصی از مردم بیشتر شود.

از آنجا که سویه‌های مختلف از ویروس از کشور‌های متفاوتی منشأ می‌گیرند، و نام‌های علمی پیچیده‌ای دارند، بسیاری منشأ شیوع این سویه‌ها را به عنوان نام آن سویه استفاده می‌کردند. سویۀ هندی، سویۀ برزیلی، انگلیسی و غیره.

اما این رویه به لطف سیستم معرفی شده توسط سازمان بهداشت جهانی تغییر کرده است.

در بیانیه‌ای جدید، سازمان بهداشت جهانی این حقیقت را مطرح کرد که نام سویه‌ها باعث به وجود آمدن تبعیض‌های نا موجه شده است.

این سازمان می‌گوید: «در حالی که نام‌های علمی مزیت‌های خود را دارند، به یاد آوردن و تلفظ آنها دشوار است و مستعد گزارش‌های اشتباه هستند. در نتیجه، افراد بیشتر ترجیح می‌دهند که منشأ شیوع این سویه‌ها را برای نام بردن از آنها استفاده کنند که باعث ایجاد دید منفی و تبعیض می‌شود.»
 
سویه‌های جدید کووید از این پس بر اساس الفبای یونانی نام‌گذاری می‌شود. آنها به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ سویه‌های نگران کننده (VOC)، سویه‌های جهش یافتۀ جدید (VOI).

سویه‌های نگران کننده

منبع عکس: WHO International
سویه‌های جهش یافتۀ جدید

منبع عکس: WHO International

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید که تلاش زیادی برای تصمیم در مورد سیستم نام‌گذاری جدید انجام شده است.

در ادامۀ بیانیۀ منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی آمده است: «این عنوان‌ها پس از مشاوره‌ای گسترده‌ و بررسی سیستم‌های نام‌گذاری مختلف انجام شده است. سازمان جهانی بهداشت یک گروه از همکاران را از سراسر جهان برای این کار دورهم جمع کرد که شامل کارشناسان نامگذای، کارشناسان طبقه‌بندی ویروس و مقامات بهداشت کشور‌های مختلف می‌شد.»

در حالی که این سیستم جدید امیدوار است تا نگاه‌ها را از گروه‌های قومی مشخصی بردارد، اشاره به ویروس‌ها را برای کسانی که در جامعۀ علمی نیستند ساده‌تر می‌کند.     
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image