• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

تأخیر بین دوز‌های واکسن کمتر از چهار ماه خواهد بود

کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا (NACI) از توصیۀ پیشین خود مبنی بر به تعویق انداختن دوز دوم واکسن کووید 19 تا چهار ماه دفاع می‌کند، اما اذعان می‌دارد که با دریافت واکسن‌های بیشتر از جانب کانادا، همه مجبور نخواهند بود که بین دریافت دوز‌های خود چهار ماه صبر کنند.
 
مقامات کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا، و همچنین مسئولان فدرال و استانی بهداشت در جلسه‌ای توجیهی برای خبرنگاران در روز چهارشنبه توضیح دادند که داده‌های جدیدی را منتشر ساخته‌اند که از نظر علمی توصیۀ به تأخیر انداختن دریافت دوزهای واکسن از جانب آنها را تأیید می‌کند.

شِلی دیکس، نائب رئیس کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا گفت: «با در نظر گرفتن دریافت دوزهای بیشتر از طرف کانادا، بازۀ زمانی بین دوز اول و دوز دوم کمتر از چهارماه خواهد بود.»

کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا اعلام می‌کند که با افزایش عرضۀ واکسن در کانادا بازه بین تزریق‌ها به دستورالعمل اولیه نزدیک می‌شود، چرا که پیش‌بینی می‌شود دوز دوم برای یک و نیم یا دو ماه بعد از دریافت دوز اول تعیین وقت شود.

دکتر کارولین کوآچ، رئیس کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا گفت: «با در نظر گرفتن عرضۀ مورد انتظار، در نهایت می‌توان این فاصله را کوتاه کرد.»
 
پس از اینکه کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا در راستای واکسیناسیون حداکثر مردم کانادا در سه ماه مارس اعلام کرد که می‌توان فصله دوز دوم پس از دریافت دوز اول می‌توان تا چهار ماه به تعویق انداخت، استان‌ها عمدتاً راهبرداهای واکسیناسیون خود را تغییر دادند و نوبت دریافت دوز دوم مردم را چهار ماه پس از دوز اول تعیین کردند.
 
انتظار طولانی‌تر بین تزریق‌ها توصیه‌ای است که در تضاد با مجوز وزارت بهداشت کانادا برای این واکسن‌ها است، که از راهنمایی شرکت‌های دارویی برای فواصل کوتاه تر بین تزریق‌ها پیروی می‌کند.
 
گزارش جدید گروه مشاوره‌ای واکسن فدرال با مراجعه به آزمایشات بالینی و داده‌های دنیای واقعی نشان می‌دهد واکسن‌های کووید 19 مورد استفاده کانادا استفاده، پس از دوز اول، سطح بالایی از ایمنی را ارائه می‌دهند.
 
به عنوان مثال، کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا اظهار داشت كه داده‌های حاصل از دو آزمایش بالینی برای واكسن‌های mRNA  مُدرنا و فایزر نشان می‌دهد كه هر دو واكسن تا 92 درصد بعد از دریافت دوز دوم 92 درصد کارایی دارند درحالی که واکسن آسترازنکا بعد از دریافت دوز اول کارایی 76 درصدی دارد.
 
همچنین، کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا اظهار داشته که با به تأخیر انداختن تزریق دوم، افراد بیشتری تحت این راهبُرد قادر به دریافت سریع‌تر یک دوز از واکسن کووید 19 و مصون سازی جمعیت بیشتر در زمان کمتری هستند. در حالت ایده آل، این امر به طور فزاینده‌ای منجر به کنترل بیشتر سرایت ویروس در جامعه می‌شو.
 
در بیانیه کامل صادر شده در روز چهارشنبه، کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا می‌نویسد که دوزهای دوم باید «در اسرع وقت پس از ارائه دوزهای اول به تمام افراد واجد شرایط، با اولویت افراد بیشتر در معرض خطر  و مرگ ناشی از بیماری کووید 19، ارائه شود.»
 
به گفته دیکس، کانادا ممکن است تنها کشوری باشد که توصیه می‌کند چهار ماه تأخیر بین دو دوز فاصله‌ بی‌افتد، اما کشورهای دیگر صحبت از سه ماه فاصله بین دو دوز می‌کنند.»
 
وی گفت: «می‌دانم كه تعدادی از مناطق در حال حاضر در حال بررسی کاهش بازۀ زمانی بین دریافت دوز‌های واکسن هستند.»
 
این کمیته همچنین روز چهارشنبه متذکر شد که مناطق همچنان «براساس نرخ محلی موارد ابتلا و آنچه در مورد محل‌های سرایت می‌دانند، تعداد دوزهای موجود از واکسن، شیوه‌های ارائه واکسن مختص به خود و شواهد موجود» توانایی انتخاب بازۀ زمانی کوتاه‌تری بین دوزهای اول و دوم را دارند.

 
کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا روز چهارشنبه، در توضیح ارائه شده، گفت: «با توجه به شواهدی که این راهبرد تأثیر مهمی در کاهش مرگ و میر و بستری شدن دارد، کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا توصیه‌های خود را در اسرع وقت برای حوزه مناطق از طریق بیانیه پاسخ سریع ارسال کرده است، در عین حال گزارش کامل در دست آماده شدن است.»
 
دولت فدرال پیش بینی کرده است تا پایان ماه ژوئن در مجموع 44 میلیون دوز از سه واکسن تایید شده فایزر، مُدرنا و آسترازنکا دریافت خواهد کرد. انتظار می‌رود ارسال واکسن تک دوزۀ جانسون اند جانسون در اواخر ماه جاری آغاز شود.
 
متخصصان بیماری‌های عفونی، ایمونولوژی، داروخانه، اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی که این نهاد مشورتی را تشکیل می‌دهند، براساس تجزیه و تحلیل و «بهترین دانش علمی موجود» به دولت کانادا بهترین توصیه‌ها را در مورد استفاده از واکسن‌های تأیید شده به دولت کانادا می‌کند.
 
کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا همچنان می‌گوید که شواهد مربوط به اثر بخشی دوز دوم به تأخیر افتاده را کنترل می‌کند و در صورت لزوم توصیه‌های خود را تغییر می‌دهد.
 
در یک بیانیۀ منتشر شدۀ جداگانه، شورای افسران ارشد پزشکی بهداشت از دستورالعمل‌های کمیتۀ مشورتی ملی ایمن‌سازی کانادا پشتیبانی کرد.
 
این شورا نوشت: «دریافت دوز دوم واکسن در بازۀ زمانی توصیه شده، برای دستیابی به محافظت بهینه از واکسن‌های دو دوزه همچنان ضروری است.»
 
این شورا گفت: «ما درک می‌کنیم كه همه مشتاقانه منتظرند تا اوضاع به حالت طبیعی باز گردد ... همانطور كه ​​واكسن در كانادا توزیع می‌شود، این فرصت برای ما فراهم می‌شود تا بررسی كنیم كه چگونه می توان اقدامات بهداشت عمومی را به بهترین وجه تطبیق داد و محدودکننده‌ترین مقررات را به تدریج برداشت.»

ثبت دیدگاه

Captcha Image