• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

تغییر قوانین مهاجرتی که از ورود افراد دارای ناتوانی به کانادا جلوگیری می‌کرد

دولت فدرال قصد دارد قانون فعلی را که از ورود و مهاجرت افراد دارای ناتوانی و بیماری به کانادا جلوگیری می‌کرد، تغییر دهد. 

دولت فدرال می‌خواهد برای همیشه قانون موسوم به «قانون عدم پذیرش پزشکی» (medical inadmissibility rule) را لغو کند. این قانون بر علیه آنهایی است که به دنبال مهاجرت دائمی و یا موقت به کانادا هستند و دارای مشکلی پزشکی هستند به دلیل فشار بیش از حد بر خدمات بهداشتی و اجتماعی کانادا از ورود آنان به کشور جلوگیری می‌شود.

هزینۀ بیش از حد تقاضا با متوسط سرانۀ خدمات پزشکی و اجتماعی کانادا مرتبط است. آستانۀ هزینه بر علیه مهاجران به صورت سالانه به روز می‌شود. در سال 2020 این هزینه 21.204 دلار محاسبه شد. 

بر اساس پیشنهای که روز جمعه در Canada Gazette منتشر شد: «این سیاست، این هزینه‌ها را به جای سرمایه گذاری در فعال کردن مشارکت‌، شمول و همکاری‌‌های مثبت، به عنوان باری بر دوش جامعه تلقی می‌کند.» 

«مقررات فعلی ممکن است ناخواسته افراد دارای ناتوانی را شامل نکند، که درصورت دریافت حمایت‌ها و پشتیبانی از این خدمات ممکن است برای جامعه کانادایی عضوی مسمر ثمر واقع شوند، برای مثال آنها می‌توانند وارد دانشگاه شوند، کار پیدا کنند و به طور داوطلبانه از استعداد‌های خود برای تعالی جامعه استفاده کنند.»

در سال 2017، کمیتۀ پارلمانی مهاجرت تحقیقی را بر روی سیاست‌ها و دستورالعمل‌های فدرال در رابطه با عدم پذیرش پزشکی انجام داد، و پیشنهاد کرد که این قوانین باید جایگزین شوند چرا که در تعارض با ارزش‌های شمولیت کانادایی است. 

در واکنش، دولت تغییرات موقتی را در سال 2018 برای افزایش آستانۀ هزینه تقاضا تا سه برابر انجام داد و سیاست را دستکاری کرد، در همین حال بر روی تغییرات مقررات با استان‌ها و قلمروها مذاکره می‌کرد؛ در کانادا استان‌ها و قلمروها مسئول خدمات اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی هستند. 

یک بازبینیِ اولیه در مورد تغییرات سیاست نشان داد که 62 متقاضی و اعضای خانواده آنها که دارای مشکلات پزشکی «مدیریت شدنی» هستند و در گذشته به دلیل «قانون عدم پذیرش پزشکی» از ورود آنها به کانادا جلوگیری می‌شد، از آن زمان توانسته‌اند وارد کانادا شوند و برای اقتصاد کانادا مسمر ثمر واقع شده‌اند. 

پس از بررسی هزینه‌های مراقبت‌های پزشکی و خدمات دیگر برای این 62 نفر، مشخص شد که پذیرش این افراد هزینه‌های مراقبت های بهداشتی در کانادا را 4.2 میلیون دلار طی 5 سال یا 840.000 دلار در سال بالا می‌برد، که استانها و قلمروها این هزینه‌ها را از دولت فدرال دریافت می‌کنند.

همچنین 70 متقاضی مهاجرت بدون نگرانی‌ها در زمینه مراقبت‌های پزشکی و درمانی از خدمات آموزش استثنائی بهره‌مند شده‌اند. از آنجا که تعریف جدید خدمات اجتماعی تحت این سیاست همه ارجاعات به خدمات آموزش استثنائی را حذف می‌کند، همه 70 متقاضی تأیید شدند.

دولت پیشنهاد می کند «خدمات بهداشتی» و «خدمات اجتماعی» را دوباره تعریف کند و اشاره به برخی خدمات اجتماعی مانند خدمات آموزش استثنائی را حذف کند.

دولت در روزنامه Canada Gazette گفت: «سیاست اولیه هزینۀ بیش از حد برای جلوگیری از وارد آمدن فشار بیش از حد به بخش‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی طراحی شده بود، اما همانطور كه هم اكنون منعكس شده است ... این سیاست تعادل مناسبی را بین پشتیبانی از خدمات بهداشتی و ترویج شمولیت ایجاد نمی‌كند.»

مردم کانادا 30 روز وقت دارند تا قبل از نهایی شدن نظر خود را در مورد این پیشنهاد بیان کنند. 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image