• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

سرمایه‌گذاری دولت کانادا برای توانمندسازی زنان

اتاوا – برای ادامه در پیش بردن برابری جنسیتی و توانمندی زنان، دولت کانادا در حال سرمایه گذاری در پروژه‌هایی است که بر مسائل مهمی مانند ترغیب به رهبری و مشارکت دمکراتیک در میان زنان و دختران کمک می‌کند. سرمایه‌گذاری‌هایی مانند این، ابزار مورد نیاز را برای توانمندسازی و موفقیت آنان فراهم می‌کند.

امروز، خانم مریم منصف، وزیر زنان و برابری جنسیتی و توسعۀ اقتصادی روستایی اعلام کرد که بیشتر برای سه پروژه بیش از 1.6 میلیون دلار اختصاص خواهد یافت، که روند برابری جنسیتی را از طریق برابری جنسیتی تسریع می‌کند. این سه پروژه به شرح زیر هستند
  • همکاری کانادا برای سلامتی زنان و کودکان (CanWaCH) 498.390 دلار دریافت خواهد کرد تا مشارکت‌هایی را در سراسر کانادا به وجود بیاورد و پلتفرمی را برای تسهیل ارتباطات و همکاری‌ها در جامعۀ مدنی ایجاد کند، که شامل ارائه دهندگان خط مقدم خدمات برای پیشبرد برابری جنسیتی در کانادا می‌شود.  
  • مؤسسۀ تحقیقات کانادایی برای پیشرفت زنان (CRIAW) 300 هزار دلار را برای تقویت شبکۀ 25+پکن کانادایی (Canadian Beijing+25 Network)، انجام تجزیه و تحلیل‌های جمعی و ارائۀ پیشنهاداتی در مجمع برابری نسل (Generation Equality Forum) و روند جهانی 25+ پکن  دریافت می‌کند.
  • اتحاد فمنیستی برای اقدام بین‌المللی (FAFIA) مبلغ 843.750 دلار را برای تقویت و گسترش شبکه خود دریافت خواهد کرد و با ابزار‌های بهتری تجهیز خواهد شد که برای ادغام چارچوب حقوق زنان در کار خود نیاز دارند. این کمک مالی به تجزیه و تحلیل حقوق زنان در سراسر جهان کمک خواهد کرد، و نابرابری سیستماتیک جنسیت محور را در کانادا مورد بررسی قرار می‌دهد.هم در کانادا و هم در سایر نقاط جهان کارهای بیشتری نیاز است تا بتوان به برابری جنسیتی دست یافت. از طریق این سازمان‌های اختصاصی، کشور ما برای برطرف ساختن موانع بر سر راه برابری جنسیتی بهتر تجهیز خواهد شد و ما را یک گام به یک کانادای بهتر و همه‌شمول‌تر نزدیک می‌کند.
مریم منصف گفت: «سازمان‌های حقوق زنان و برابری خواه نقش مهمی را در ایجاد کانادایی نیرومند‌تر، عادلانه‌تر و همه شمول‌تر ایفا می‌کنند. از سال 2015، ما کمک‌های مالی مستقیم به این سازمان‌ها را 5 برابر افزایش داده‌ایم تا مطمئن شویم آنها به کار مهم خود اداممه دهند. سرمایه‌گذاری امروز که بیش از 1.6 میلیون دلار  به این سه سازمان تأثیر گذار به آنها کمک می‌کند که برنامه‌هایی برای توانمند‌سازی زنان ایجاد کنند و اهداف ما را در رسیدن به برابری جنسیتی در کانادا و در سراسر جهان پیش ببرند. هر ساله، شرکای ما در سراسر کشور زندگی ملیون‌ها زن و دختر را بهبود می‌بخشد و ما از آنان برای این کارشان تشکر می‌کنیم.»

جولیا اندرسون مدیر ارشد اجرایی مؤسسۀ تحقیقات کانادایی برای پیشرفت زنان گفت: «با حمایت از زنان و برابری جنسیتی در کانادا، مؤسسۀ تحقیقات کانادایی برای پیشرفت زنان «شبکۀ آینده‌های برابر» را ایجاد کرده است که: به ایجاد یک پلتفرم آنلاین برای تقویت تلاش‌های سازمان‌ها در راستای برابری جنسیتی در سراسر کانادا؛ برجسته کردن موفقیت‌های زنان؛ و همکاری با دیگر سازمان‌ها در کشور برای پیش برد برابری جنسی کمک خواهد کرد.»

وی افزود: «شبکۀ آینده‌های برابر بر پایۀ دانشی ایجاد شد‌ه است که  نشان می‌دهد کارهای مهمی برای پیش برد برابری در کشور، در بخش‌های مختلف، و طیف گوناگونی از کانادایی‌ها در حال انجام است. این تلاش‌ها اغلب از نظر ماهیتی، مردمی به شمار می‌آید و در فضاهای کوچک و در جوامع مختلف در سراسر کشور در جریان است. از طریق شبکۀ  آینده‌های برابر، بهتر می‌توانیم دیده و شنیده شویم و بهتر قادر خواهیم بود برای برابری و عدالت بیشتر مبارزه کنیم.»

ژاکلین نیپول مدیر اجرایی مؤسسۀ تحقیقات کانادایی برای پیشرفت زنان گفت: «در بیست و پنجمین سالگرد پلتفرم اقدام پکن (BPfA) شبکۀ 25+پکن کانادایی، یک گروه مردمی متشکل از 60  سازمان فمنیست، به صورت مشارکتی با یکدیگر همکاری کرده‌اند تا دانش، منابع، و پیشنهادات را با یک دیگر به اشتراک بگذارند. در همکاری با یکدیگر در جنبش فمنیست، سازمان‌های جامعه مدنی فمنیست در پیشرفت حقوق زنان و برابری جنسیتی در کانادا نقش مهمی ایفا می‌کنند. تخصص، تجزیه‌ و تحلیل‌ها و پیشنهادات جمعی ما برای اقدامات مورد نیاز برای ارتقای پلتفرم اقدام پکن امری مهم هستند. به عنوان عضوی از این شبکۀ فمنیست کانادایی، مؤسسۀ تحقیقات کانادایی برای پیشرفت زنان مفتخر است که از جانب شبکۀ 25+ پکن کانادا دریافت کننده این کمک مالی است.  

حوا مایر، مدیر اجرایی اتحاد فمنیستی برای اقدام بین‌المللی گفت: «از وزارت زنان و برابری جنسیتی برای کمک مالی به پروژۀ اتحاد فمنیستی برای اقدام بین‌المللی تشکر می‌کنم که به اجرای حقوق بشر بین‌المللی زنان کمک می‌کند. این کمک مالی به موسسۀ اتحاد فمنیستی برای اقدام بین‌المللی اجازه می‌دهد تا با همکاری سازمان‌های گوناگون زنان در سراسر کانادا برای برابری جنسیتی همکاری کند، و تلاش کند تا موانع اجتماعی و اقتصادی پیش روی زنان را از میان ببرد.»

ثبت دیدگاه

Captcha Image