• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

دانشجویان بین‌المللی می‌توانند قبل از دریافت مجوز، کار «کو-آپ» خود را آغاز کنند

طبق دستور جدیدی که توسط سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا اوایل این هفته صادر شد، دانشجویان خارجی که در دورۀ کار «کارآموزی» موسوم به کو-آپ قرار دارند، دیگر مجبور نیستند تا منتظر دریافت مجوز باشند، و می‌توانند مشغول به کار شوند.

در حالی که درخواست‌های دانشجویان برای مجوز کار کو-آپ در دست بررسی هستند، آنها می‌تواند کار خود را آغاز کنند. این مجوز ویژه، به دانشجویان خارجی اجازه می‌دهد تا تمام مؤلفه‌های شغلی مرتبط با درجۀ آکادمیک خود را همچن، دوره‌های کو-آپ، کارآموزی‌ها، و آموزش عملی به پایان برسانند.

اَیمی برَی مدیر مرکز آموزش بین المللی در دانشگاه مونت سن وینسنت گفت، اکنون دیگر دانشجویان زمانی که منتظر مجوز کار خود هستند، می‌توانند از ساعات معمول کاری مختص به تحصیل برای تجربه کو-آپ خود استفاده کنند.

برَی افزود: «اساساً، کار عادی از کار کو-آپ مجزا بوده است. و دولت اکنون اجازه داده است که اگر دانشجویان مایل باشند می‌توانند از سهم ساعات کار عادی خود برای تجربۀ کو-آپ استفاده کنند.»
قانون جدید مشمول دانشجویانی هم می‌شود که از راه دور در کشور خود مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های کانادا هستند.

جَنِت برایسون، دستیار مدیر مناسبات رسانه‌ای و مدیریت مشکلات در دانشگاه دالهاوزی گفت: «نهایتاً هم کارفرما و هم برنامۀ کو-آپ باید باهم در رابطه باشند و بررسی شود که آیا فرصت شغلی برای کار از راه دور و خارج از کانادا مناسب است و آیا کارفرما در یادگیری مناسب دانشجو همکاری می‌کند یا خیر.»

با این حال هنوز بر اساس آنچه که در وب‌سایت سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا آمده است، این امر نیازمند تأیید هم از جانب موسسۀ آکادمیک و هم از طرف کارفرما است.

یک مجوز تحصیل استاندارد به دانشجو تنها اجازه 20 ساعت کار را به دانشجو در هفته بیرون از محوطه دانشگاه می‌دهد. دانشجویان می‌توانند در طول توقف تحصیل می‌توانند به صورت تمام وقت بیرون از محوطۀ دانشگاه کار کنند.

برَی گفت: «این امر بسیار خوب است، زیرا اکنون دانشجویان می‌توانند بدون محدویت برای برنامۀ کو-آپ خود کار کنند، در حالی که در گذشته از این کار منع می‌شدند. این کار تمام مشکلات را برطرف نمی کند، زیرا باید تمام ساعت‌های مورد نیاز کاری برنامۀ کو-آپ خود را پوشش دهند.» 

کو-آپ چیست؟ بعضی از برنامه‌های تحصیلی کانادا نیازمند گذراندن دوره‌های شغلی مرتبط با رشتۀ تحصیلی در بخش‌های مطالعاتی، صنعتی، خدماتی و غیره موسوم به کو-آپ هستند. این دوره‌های کاری هیچ گونه فرقی با کار عادی ندارند و فرد در تمام مدت کار خود درآمد مشابهی را با کار عادی کسب می‌کند. بسته به تحصیل، برخی از برنامه‌های کو- آپ در محوطۀ دانشگاه و بعضی دیگر در خارج از دانشگاه قرار دارند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image