• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

اکونومیست: کانادا در میان قدرتمند‌ترین دموکراسی‌های جهان

آمریکا را با اختلاف زیاد شکست دادیم.

کانادا برای دموکراسی قدرتمند خود در میان برترین کشور‌های دنیا در این رده بندی قرار گرفت.

بر این اساس در واقع، کشور ما رتبه خود را در مقایسه با سال گذشته بر اساس شاخص دموکراسی واحد اطلاعات مجلۀ اکونومیست برای سال ۲۰۲۰ بهبود بخشید.

در نسخۀ سیزهم شاخص دموکراسی مجلۀ اکونومیست، کانادا به دلیل اعمال دموکراسی کامل، در بین 165 کشور مستقل و دو قلمرو مقام پنجم را به  به دست آورد.

کانادا نسبت به سال 2019 در این رده بندی دو پله سعود داشته است.

بر اساس گزارش «کانادا در سال 2020 با سعود دوپله‌ای به مقام پنجم بهترین عملکرد را در منطقۀ آمریکای شمالی داشته است».

در گزارش نوشته شده: «در طول پنج سال گذشته، با ارتقای جایگاه کانادا و پس‌رفت ایالات متحدۀ آمریکا، تغییراتی در رده بندی در این منطقه ایجاد شده است.»

با این حال گزارش می‌نویسد: «فساد ممکن است درخشندگی دموکراسی کانادا را کدر کند.»

در این رده‌بندی ایالات متحده جایگاه 25 را به دست آورد و به عنوان یک «دموکراسی ناقص» دسته بندی شد.

این رده بندی بر اساس پنج مقولۀ جداگانه از جمله، فرایند انتخاباتی و کثرت‌ گرایی، عملکرد دولت، مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی و آزادی‌های مدنی قرار دارد.

 با این حال، رتبه بندی سال 2020 روند متفاوتی داشت چرا که کشور‌ها عمدتاً بر اساس عملکردشان در طول پاندمی کووید 19 مورد قضاوت قرار گرفتند.

طبق گزارش: «این امر نشان می‌دهد که چگونه پاندمی باعث شده است که آزادی‌های مدنی که معیار بسیار بزرگی به حساب می‌آید، کاهش یابد و در نتیجه دولت‌ها در واکنش با روندی از عدم تحمل و سانسور عقاید مخالف با آن بر خورد کرده‌اند.»

در آغاز گزارش آمده است که دموکراسی جهان سال بسیار بدی را شاهد بوده است. پاندمی باعث پس‌رفت بی‌سابقه‌ای در آزادی‌های دموکراتیک در سال 2020 شده است.

شایان ذکر است که جایگاه ایران در این رده بندی با یک پله بالاتر از چین، 152 است.  
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image