• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

برترین دانشگاه های کانادا در موضوع تحقیقات

 در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های تحقیقاتی کانادا که توسط شرکت "Re$earch Infosource" انتشار یافت، ۵۰ دانشگاه برتر تحقیقاتی این کشور رتبه بندی شدند.

این شرکت دانشگاه های کانادا را در یکی از ۴ طبقه بندی رشته های پزشکی، جامع،کارشناسی و تخصصی قرار می دهد و سپس عملکرد آنها را بر اساس کل درآمد تحقیقاتی آنها و حمایت مالی صورت گرفته از آنها رتبه بندی می کند.

این حمایت شامل تمام وجوه پشتیبانی از تحقیقات در قالب کمک همکاری، گرنت یا ضمانت از تمامی منابع خارجی می شود.

در این رتبه بندی دانشگاه تورنتو علی رغم افت ۲ درصدی در درآمد تحقیقاتی خود همچنان برترین دانشگاه کانادایی در زمینه تحقیقات پزشکی است.

دانشگاه "واترلو" هم به عنوان برترین دانشگاه جامع شد. یعنی دانشگاهی که دوره های مختلف در مقاطع گوناگون را ارائه می دهد.

در همین حال، دانشگاه " لورنشن" در میان همتایان خود در دانشگاه های کارشناسی، برترین شد.

نتاج رتبه بندی نشان داد که درآمد تحقیقات در ۳۷ دانشگاه افزایش و در ۱۳ دانشگاه کاهش یافته است.

رتبه بندی منتشر شده به صورت ذیل است:

۱- دانشگاه تورنتو

۲- دانشگاه بریتیش کلمبیا

۳- دانشگاه مک گیل

۴- دانشگاه مونترال

۵- دانشگاه آلبرتا

۶- دانشگاه کلگری

۷- دانشگاه لاوال

۸- دانشگاه مک مستر

۹- دانشگاه اتاوا

۱۰- دانشگاه وسترن

ثبت دیدگاه

Captcha Image