• دلار آمریکا (خرید): 22,750
  • دلار آمریکا (فروش): 23,100
  • دلار کانادا (خرید): 17,500
  • دلار کانادا (فروش): 17,800

سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در حال مدرنیزه سازی سیستم مهاجرتی خود می باشد

دولت کانادا طی گزارشی در وب سایت فدرال اعلام داشته با وجود کاهش محدودیت های سفری در سطح جهان، افزایشی چشمگیر در درخواست های مهاجرتی خود دارد.

هدف این گزارش در واقع یافتن پشتیبانی است که بتواند به سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) در مدرنیزه سازی روند بررسی درخواست های مهاجرتی کمک نماید.

در این گزارش آمده است که اپیدمی کروناویروس بر عملکرد IRCC تأثیر بسزایی داشته و کانادا را به منظور کاهش سرعت انتشار این ویروس، مجبور به اعمال محدودیت های مسافرتی و کارمندان دولت فدرال را در داخل و خارج از کشور به پایبندی اقدامات سختگیرانه فاصله گذاری اجتماعی نموده است. 

با این وجود، IRCC به تلاش خود در کمک به کارگران موقت خارجی، دانشجویان بین المللی، بازدید کنندگان، مقیمان دائم، متقاضیان تابعیت، پناهندگان، متقاضیان پناهندگی و شهروندان کانادایی ادامه داده و در این مدت اقدامات ویژه بسیاری را به منظور پشتیبانی از روند درخواست اتباع بیگانه ارائه نموده است.

از سوی دیگر، این گزارش اذعان داشته بسیاری از مراکز IRCC تعطیل شده یا ظرفیت آنان به طور قابل توجهی کاهش یافته، که توانایی IRCC را در پردازش درخواست ها به شدت محدود نموده است.

این سازمان در پی آن است که با ایجاد استراتژی ها و فرآیندهای جدید و سیستم های دیجیتال وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و علاوه بر کاهش مصرف کاغذ، امنیت و کارایی خود را نیز افزایش دهد.

در نتیجه IRCC به دنبال پشتیبانی است که فی الواقع از روش های مدرنیزه سازی این سازمان در موارد زیر پشتیبانی نماید:
  • توسعه ابزارها و فن آوری های جدید به منظور افزایش سریع ظرفیت عملیاتی سازمان و توانایی روبه رویی با چالش های فعلی پردازش درخواست های دست نویس 
  • ایجاد و ساخت ابزارهای دیجیتالی جدید جهت رفع نیازهای مبنی بر قانون فاصله گذاری اجتماعی و کاهش نیاز به جلسات حضوری (به عنوان مثال، تست آنلاین شهروندی و درخواست های آنلاین ویزا و تابعیت)
  • تشخیص و تعیین راه حل های فن آوری دیجیتال برای سیستم مدیریت پرونده ها
  • تشخیص و تعیین نحوه اتوماسیون سازی فرآیندهای خاص که بنا بر آن مامورین مهاجرتی قادر خواهند بود بیشتر وقت خود را بر روی پرونده های پیچیده متمرکز نمایند
  • ترکیب راه حل های تجزیه و تحلیل داده ها به منظور ارائه دیدگاهی پیرامون حجم عملیاتی و ظرفیت پردازشی سازمان به گونه ای که IRCC را قادر سازد به طور مؤثر به تغییرات پدید آمده در داخل و خارج از کانادا پاسخ دهد.
  • تهیه استراتژی های مناسب جهت تقویت امنیت سایبری سازمان
در حال حاضر دولت کانادا انتظار داشته تحت برنامه فعلی مهاجرتی کشور در سال 2020-2022، بیش از یک میلیون مهاجر را طی سه سال آینده پذیرش نماید. 

ترجمه نفیسه حسینی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image