• دلار آمریکا (خرید): 20,300
  • دلار آمریکا (فروش): 20,800
  • دلار کانادا (خرید): 15,500
  • دلار کانادا (فروش): 15,900

کارگران خارجی پیش از ورود به کانادا مجبور به انجام بیومتریک نخواهند بود

سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کاناد (اIRCC) اعلام داشت این سازمان در پی اختلالات موجود پیرامون اپیدمی کروناویروس، اقدام به اتخاذ سیاستی موقتی در راستای معافیت کارگران موقت خارجی (در حوزه های خاص) به ثبت اطلاعات بیومتریک خود پیش از رسیدن به کانادا (البته در صورت بسته بودن مرکز ثبت بیومتریک نزدیک به آنان) نموده است. 

در واقع کارگران خارجی موقت (TFWs) فعال در موقعیت های شغلی نظیر راننده کامیون یا در بخش مراقبت های بهداشتی، کشاورزی یا مواد غذایی در کانادا، معاف به انجام بیومتریک می باشند. 

IRCC خاطرنشان داشت بسیاری از این کارگران از آنجا که قبلا نیز در این کشور مشغول به کار بوده اند، پیش تر بیومتریک خود را به کانادا ارائه داده اند. با این وجود، این سازمان جهت حفظ ایمنی شهروندان کانادایی، به جمع آوری بیومتریک کلیه کارگران TFW ادامه خواهد داد. 

در نتیجه هر کارگر در صورتی که پیش تر بیومتریک خود را ثبت ننموده باشد، پس از ورود به کانادا موظف به ثبت آن خواهد بود. همچنین، تمامی افراد بلا استثنا توسط مامورین آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) در POE مورد بررسی قرار خواهند گرفت تا از ورود آنان بنا بر یک هدف ضروری اطمینان حاصل گردد، که طبق رهنمودهای فعلی، ورود به کانادا برای کار در این کشور جزء سفرهای ضروری تلقی می شود. و پس از آن نیز این افراد طبق قانون بایستی برای مدت زمان 14 روز در قرنطینه به سر برند.

IRCC همچنین اظهار داشته برای افرادی که در حال حاضر به دلیل تعطیل بودن مراکز در طول اپیدمی کووید- 19، قادر به ارائه بیومتریک خود در خارج از کشور نبوده، گزینه دیگری را ارائه نموده است، که بنا بر آن حتی چنانچه نامه دستورالعمل بیومتریک فرد مهلتی 30 یا 90 روزه برای ارائه بیومتریک در نظر گرفته باشد، در صورت بسته بودن مرکز جمع آوری بیومتریک نزدیک به آنان، تا زمان بازگشایی مجدد این مراکز مجبور به ارائه بیومتریک خود نخواهند بود. همچنین این سازمان روند درخواست های ناقص در حال بررسی را نیز، بنا بر شرایط موجود، متوقف یا رد نخواهد کرد. 

به طور کلی، ثبت بیومتریک ها شامل اثرانگشت و عکس به همراه پرداخت هزینه ثبت، برای اتباع خارجی متقاضی دریافت ویزای ویزیتور، تحصیلی یا کاری (به استثناء اتباع ایالات متحده)، پناهندگی، اقامت دائم، سابقه ویزیتوری یا تمدید مجوز تحصیلی یا کار، الزامی و ضروری بوده، که هدف آن تأیید سریع و دقیق هویت مسافران خارجی به منظور تسهیل ورود به این کشور، می باشد.

ترجمه نفیسه حسینی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image