• دلار آمریکا (خرید): 20,300
  • دلار آمریکا (فروش): 20,800
  • دلار کانادا (خرید): 15,500
  • دلار کانادا (فروش): 15,900

معرفی مراکز آزمایش کووید-19 در تورنتو و اطراف آن

در پی افزایش قوانین پاندمی کووید_19 در انتاریو، مراکز آزمایش کووید-19در تورنتو برای افرادی که باید آزمایش بدهند، افزایش یافت.

بسیاری از مراکز آزمایشگاهی که در ماشین آزمایش می گرفتند به ساختمان های نزدیک بیمارستان ها منتقل شدند، و بسیاری از مراکز ارزیابی در تورنتو و انتاریو در حال گسترش می باشند.

در اینجا لیستی از مراکز آزمایش کووید-19 در تورنتو و اطراف آن را داریم.


تورنتو
Etobicoke General Hospital Drive-Thru – Humber Queen’s Plate Parking (برای کودکان زیر 2 سال نیست)
Humber River Hospital, Reactivation Care Centre – Finch Site
Michael Garron Hospital (فقط با وقت قبلی)
Mount Sinai Hospital
North York General Hospital – Branson Site
Scarborough Health Network – Birchmount Hospital (برای کودکان زیر یک سال نیست)
Scarborough Health Network – Centenary Hospital (برای کودکان زیر یک سال نیست)
Sunnybrook Health Sciences Centre  (برای کودکان زیر 16 سال نیست)
UHN Toronto Western Hospital  (برای کودکان زیر یک سال نیست)
Unity – St. Joseph’s Health Centre  (برای کودکان زیر یک سال نیست)
Unity – St. Michael’s Hospital (برای کودکان زیر شش ماه نیست)
Women’s College Hospital (برای کودکان زیر دو سال نیست)
 
Peel Region
(Credit Valley Hospital (Mississauga
(Headwaters Health Care Centre (Caledon
Mississauga Hospital
(William Osler Assessment Centre at Peel Memorial (Brampton
 
Halton Region
Milton District Hospital  (فقط با وقت قبلی)
Oakville Trafalgar Memorial Hospital  (فقط با وقت قبلی)
Georgetown Hospital (فقط با وقت قبلی)
 
York Region
(Mackenzie Health (Richmond Hill (فقط با وقت قبلی)
(Southlake Regional Health Centre (Newmarket
Markham-Stouffville Hospital Emergency Room 
 
Durham Region
(Lakeridge Health (Oshawa (فقط با وقت قبلی)

ترجمه الهه بیات
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image