• دلار آمریکا (خرید): 22,850
  • دلار آمریکا (فروش): 23,100
  • دلار کانادا (خرید): 17,500
  • دلار کانادا (فروش): 18,000

مصمم بودن کانادا برای جذب مهاجر: برگزاری دو دوره قرعه کشی اکسپرس انتری فقط در عرض پنج روز

دو دوره اکسپرس انتری در کمتر از یک هفته برگزار شد. 

وزارت مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا، روز جمعه 668 دعوت نامه برای افرادی که نامزدی استانی داشتند ارسال کرد، سپس پنج روز بعد یک دوره اکسپرس انتری دیگر نیز برگزار و از 3232 نفر دعوت کرد تا برای دریافت اقامت دائم اقدام نمایند. 

دوره 23 مارس مختص کاندیداهای (Canadian Experience Class (CEC بود. حداقل امتیاز لازم 467 در این دوره  بود. 
از سوی دیگر، در دوره ای که روز 18 مارس برگزار شد، فقط افرادی که نامزدی استانی داشتند دعوت شدند، حداقل امتیاز لازم 720 بود. 

کانادا تا به اینجای سال 7 دوره اکسپرس انتری برگزار کرده و 22,600 دعوت نامه برای اپلای برای نامزدهای اکسپرس انتری ارسال کرده است. 

برگزاری دو دوره با این فاصله کم، در  شرایط ناشی از پاندمی ویروس کرونا نشان میدهد که کانادا برای جذب مهاجر طی برنامه اش برای سالهای 2020 تا 2020 مصمم است. 


ثبت دیدگاه

Captcha Image